JHS publicerar antologi om 100 år av kvinnlig rösträtt

JHS publicerar antologi om 100 år av kvinnlig rösträtt

Med anledning av 100-årsjubileet av den allmänna och lika rösträttens införande har Jarl Hjalmarson Stiftelsen publicerat en samling essäer av ledande moderata profiler om kampen för kvinnlig rösträtt, kvinnors roll i politiken och betydelsen av jämställdhet i internationell politik.

I antologin skriver Birgitta Wistrand, litteraturvetare och tidigare riksdagsledamot, om hur moderata kvinnor grundade Sveriges första politiska kvinnoförbund. Riksdagens talman Andreas Norlén berättar om kvinnliga förkämpar i svensk politik och hur riksdagen uppmärksammar jubileumsåret. Gunilla Carlsson beskriver sina erfarenheter av att arbeta som kvinna i Europaparlamentet och regeringen. Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, skriver i sitt kapitel om hur det har varit att medverka som volontär till Jarl Hjalmarson Stiftelsens utbildningar och diskutera kvinnors roll i politiken i länder där jämställdheten ännu har långt kvar att utvecklas. I det avslutande kapitlet diskuterar Europaparlamentarikern Arba Kokalari vägen framåt för att värna kvinnors rättigheter inom EU:s utrikes- och utvecklingspolitik.

Läs antologin här.