Principer för det fria samhället

 

Principles for a free society/Principer för det fria samhället är skriven som en studiehandledning av Dr. Nigel Ashford, expert inom statsvetenskap, på uppdrag av Jarl Hjalmarson Stiftelsen. Dr Ashford beskriver de grundläggande principer och värderingar som är viktiga för ett fritt, demokratiskt och öppet samhälle. Ord som demokrati, frihet och jämlikhet används ofta i debatten men är sällan definierade på ett riktigt sätt. Principer för det fria samhället beskriver tolv centrala idéer och visar varför dessa är nödvändiga för ett fritt samhälle. Läsarna får de intellektuella verktyg som behövs för att kunna bidra till debatten om framtiden i enskilda samhällen men även världen i stort.


Denna bok är tillgänglig som PDF på följande språk:

» English
» Russian (Русский)
» Lithuanian (Lietuvių)
» Serbian (Srpski)
» Spanish (Español)
» Swedish (Svenska)
» Turkish (Türkçe)
» Arabic (العربية)

 

Print Friendly, PDF & Email