El Salvador

Konferens med ungdomspolitiker från ARENA i El Salvador

Folkmängd: 6,141 miljoner
Yta: 21 041 km2
BNP (PPP): 52,88 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 8 300 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 0,25 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Salvador Sanchez Ceren

El Salvador blev självständigt från Spanien 1821 och från den Centralamerikanska federationen 1839. Fram till 1992 plågades landet av ett utdraget inbördeskrig som upphörde då regeringen och vänsterrebellerna skrev under ett fredsavtal. Beträffande mänskliga rättigheter är situationen förhållandevis god även om problem fortfarande finns. Fortfarande förekommer övergrepp från polisens sida, till och med utomrättsliga avrättningar. Dessa handlingar är dock inte sanktionerade av statsmakten. Ett stort problem är den organiserade brottsligheten och höga våldsnivån i samhället. Våldsamma gatugäng har lämnat landet med en av världens högsta mordfrekvenser. Rättssystemet håller emellertid på att reformeras och situationen förbättras successivt. Korruptionen är dock fortfarande ett stort problem. I landet råder yttrande- och pressfrihet och det finns många oberoende media.

El Salvador är det minsta landet i Centralamerika men har den tredje största ekonomin. Tillväxten har dock varit återhållsam de senaste åren. Regeringen bedriver en liberal ekonomisk politik som visat sig framgångsrik. Landet är dock fortfarande beroende av salvadoraner som bor och arbetar i USA, och skickar hem pengar.

I maj 2008 bildades Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de sydamerikanska nationernas union. Den nya unionen, med sina tolv medlemsländer, är grundad med EU som förebild men är än så länge mest symbolisk. I Latinamerika samlas ett antal center-rightpartier i samarbetsorganisationen UPLA som i sin tur är medlem av International Democrat Union (IDU).

I El Salvador finns i dag, liksom i flera andra centralamerikanska länder, många som flydde till USA under åren av inbördeskrig i slutet av 1900-talet och där hamnade i kriminalitet och som när de blivit dömda och utvisade till sina respektive hemländer har de blivit fast i ett utanförskap av kriminalitet och arbetslöshet. Droghandeln har för sin verksamhet dragit nytta av dessa marginaliserade grupper.

Den förre presidenten Tony Saca, vald i mars 2004, från Hjalmarsonstiftelsens samarbetsparti Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) lovade under sin tid vid makten att stävja knarkhandeln och de kriminella gängen samt att verka för förbättrade relationer till USA. I valet som hölls 2008 förlorade kandidaten för vårt samarbetsparti, Rodrigo Avila, mot Mauricio Funes som tillträdde 1 juni 2009. Funes representerar en vänsterkoalition med rötter i den gamla marxistgerillan Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). I presidentvalet 2014 vann FMLN med kandidaten Salvador Sanchez Ceren med 50,1 % av rösterna.

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email