Chile

Konferens i Latinamerika

Konferens i Latinamerika

Folkmängd: 17,508 miljoner
Yta: 756 102 km2
BNP (PPP): 424,3 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 23 800 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 0,82 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Michelle Bachelet Jeria

1973 störtades den marxistiska regering i en militärkupp som leddes av Augusto Pinochet. Pinochet styrde Chile till 1990 då han efterträddes av en demokratiskt vald president. Chile har under lång tid varit ett exempel på en framgångsrik latinamerikansk ekonomi. Näringslivet har varit liberaliserat och förutsättningarna för investeringar goda. Chile har ratificerat de viktigaste konventionerna om mänskliga rättigheter. Domstolarna är självständiga gentemot den politiska makten. Yttrande- och pressfriheten är god

I maj 2008 bildades Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de sydamerikanska nationernas union. Den nya unionen, med sina tolv medlemsländer, är grundad med EU som förebild men är än så länge mest symbolisk. I Latinamerika samlas ett antal center-rightpartier i samarbetsorganisationen UPLA som i sin tur är medlem av International Democrat Union (IDU).

I presidentvalet i december 2013 vann Michelle Bachelet från vänsterpartiet Nueva Mayoria med 62,2 procent av rösterna. Nästa presidents- och parlamentsval äger rum i november 2017.

Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetspartier Renovación Nacional (RN) och Unión Democrata Independiente (UDI) bildar tillsammans Allianza por Chile (APC) i parlamentets två kamrar.

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email