Rapport: Kreml och kriget i Ukraina
Den 27 februari mördades den ryske oppositionspolitikern Boris Nemtsov utanför Kreml i Moskva. Efter mordet har kollegor och vänner tillsammans slutfört den rapport Nemtsov arbetade med om Vladimir Putins krig i Ukraina.
Läs mer

Fortsatta protester i Venezuela
De ekonomiska problemen i Venezuela är nu så stora att skulderna riskerar att ruinera landet. Valutans värde har sjunkit drastiskt och inflationen skjutit i höjden. Den utländska importen har nästan helt avstannat med följden att hyllorna gapar tomma i butiker runt om i landet. Läs mer

JHS följer utvecklingen i Ukraina
Jarl Hjalmarson Stiftelsen har under många år arbetat aktivt för att stärka demokratin och lagstyret i Ukraina. På vår temasida publicerar vi regelbundna uppdateringar kring utvecklingen i landet.
Läs mer

Nyheter

Jarl Hjalmarson Stiftelsen bjöd mellan den 3-5 december in till rundabordssamtal i Stockholm för representanter från Moderaternas systerpartier på västra Balkan samt representanter från andra berörda organisationer och politiker. Den röda tråden genom samtalen var den senaste tidens utveckling i regionen och utsikterna för ländernas fortsatta europeiska integrationsarbete. Värd för samtalen var Göran Lennmarker, Jarl Hjalmarson Stiftelsens ordförande. (mer…)

JHS Winter School 2014 Balkan

Deltagare från Balkan under JHS Winter School 2014

Jarl Hjalmarson Stiftelsen organiserade mellan den 11 – 18 november två konferenser om ideologi för politiskt aktiva ungdomar från Moderaternas systerorganisationer i det östra grannskapet. Konferenserna ägde rum i Nynäshamn söder om Stockholm. Sessionerna grundade sig i principerna från vår bok Principer för det Fria Samhället av Dr Nigel Ashford. (mer…)

Den 12 oktober gick Bosnien och Hercegovina till parlamentsval. Jag var på plats i egenskap av observatör för OSSE. I valet medverkade 51 olika partier, 14 olika koalitioner och 15 oberoende kandidater. Det stora antalet kandidater kan antingen ses såväl som en fördel som en nackdel. Enligt min uppfattning är det höga antalet medverkande att betrakta som en tillgång eftersom det innebär att politik engagerar och att det finns ett intresse för att aktivt delta i det politiska livet. (mer…)

Östersund 2, serbiska deltagare

Besökare från Serbien under en kampanjaktivitet i Östersund

Inför det stundande Riksdagsvalet har Jarl Hjalmarson Stiftelsen bjudit in representanter från våra samarbetspartier för att studera Moderaternas kampanjarbete under valrörelsen. Studiebesöken ämnar inspirera deltagarna med nya idéer och erfarenheter, samt ge en bild av hur en valrörelse kan bedrivas i ett land med lång demokratisk tradition. (mer…)

DUA Winter School 2014

DUA Winter School 2014, Kampala, Uganda

Den 12 – 13 juli annordande Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med brittiska Westminster Foundation for Democracy (WFD) och Democratic Union of Africa (DUA) en konferens för afrikanska ungdomar. Konferensen hölls i Ugandas huvudstad Kampala och riktade in sig på politiskt aktiva ungdomar från center-högerpartier i det subsahariska Afrika. (mer…)

Massiva resurser spenderas på att försöka omvända världsordningen som tillkom i svallvågorna av kalla kriget. Den ryska interventionen på Kimhalvön är bara ett i raden av exempel av allt mer totalitära staters försök att omdefiniera det demokratiska ordets innerbörd och återgå till världens auktoritära förflutna. Gemensamt för dessa regimer är att de kallar det för en ”demokratisk uppdämpningspolitik”, där den egna nationens intresse av ett korrupt auktoritärt system väger tyngre än det fria samhället. Rysslands intervention i Ukraina är bara ett strå i stacken av denna antidemokratiska ambition där även regimerna i Peking, Riyadh och Teheran står som galjonsfigurer, där det demokratiska ordet används för att stärka deras legitimerande av regelbundna kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt som dessa stater fortsätter att sprida sin propaganda mot en demokratisk världsordning måste länderna i väst fortsätta sitt arbete med att få gehör för sina åsikter och idéer om det fria samhället. Det är därför hög tid för väst att inse allvaret och öppet stå upp för ord som demokrati, fred och frihet i dess rätta bemärkelse.

Läs Christopher Walkers kommentar i The Washington Post här

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel bjöd under lördagen in representanter för länderna på västra Balkan för att diskutera deras framtida utsikter för ett inträde i den Europeiska Unionen. Mötet kommer att äga rum i slutet i av augusti och förhoppningen är att konferensen skall bli ytterligare ett led i utvecklingen av ländernas strävan till ett medlemskap i EU.

Läs mer hos EurActiv här

140604 Volontärutbildning

Presentation av Stiftelsens projekt på Balkan

Den 4 juni höll Jarl Hjalmarson Stiftelsen en halvdagsutbildning för moderata förtroendevalda från hela Sverige. Halvdagsutbildningen syftade till att öka kännedomen om Stiftelsens internationella verksamhet och belysa de utmaningar den står inför. (mer…)

Samtidigt som EU:s medlemsländer gick till val till Europaparlamentet, hölls presidentval i Ukraina. När det konstaterades att segern troligtvis kommer gå till Petro Porosjenko, kunde många ukrainare andas ut. Det blev ingen andra omgång i presidentvalet som man befarat. (mer…)

Thomas Gür, rådgivare åt Jarl Hjalmarson Stiftelsen och David Kramer, chef för Freedom House

Thomas Gür, rådgivare åt Jarl Hjalmarson Stiftelsen och David Kramer, chef för Freedom House

Vid ett välbesökt lunchseminarium hos Jarl Hjalmarson Stiftelsen den 27 maj diskuterade David J. Kramer, chef för Freedom House, utvecklingen i Ukraina.

Se seminariet i efterhand