Vitryssland

Folkmängd: 9,6 miljoner
Yta: 207 600 km2
BNP (PPP): 168,2 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 17 800 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: – 3,6 procent (uppskattning för 2015)
Statschef: Aljaksandar Lukasjenka
Regeringschef: Andrey Kabyakov

I Vitryssland arbetar JHS tillsammans med bl.a. de amerikanska demokratistiftelserna

I Vitryssland arbetar JHS tillsammans med bl.a. de amerikanska demokratistiftelserna

Vitryssland har kallats den sista europeiska diktaturen. Den politiska situationen i landet domineras helt av presidenten och hans despotiska maktutövande.

Stöd till den vitryska oppositionen kan ibland framstå som ett tröstlöst arbete utan synliga resultat. Varför utbilda i kampanjteknik när regimen försvårar och ibland till och med omöjliggör att kunskaperna tas i bruk? Auktoritära ledare är dock inte oövervinnliga, något som visats av flera fredliga demokratiska revolutioner. Om Vitryssland ska kunna följa exempelvis Baltikum och andra länder som tagit steget från kommunism till demokrati krävs en stark och välutbildad opposition som inte bara förmår avsätta Lukasjenka utan även skapa ett stabilt demokratiskt system.

Stiftelsens arbete fokuserar på att ge samarbetspartierna den kunskap och de verktyg som krävs för att själva kämpa för demokrati. Eftersom Vitryssland till stor del saknar demokratiska traditioner måste sådana byggas upp från grunden. Uppbyggnadsprocessen kan ta lång tid och det finns gott om fallgropar. Genom utbildning i det politiska hantverket och genom att förmedla kontakter med politiskt aktiva i andra länder kan Hjalmarsonstiftelsen hjälpa oppositionen att bli mer förberedd på det arbete som väntar efter Lukasjenka. Erfarenheter från Baltikum visar vikten av en sådan förberedelse när det gäller att hämta in den tid som gått förlorad under diktaturen.

I Vitryssland arbetar Stiftelsen både med partiledningar och med ungdomar. Ungdomsarbetet syftar till att skola nästa generations demokratiska ledare men också att ge ungdomar, som arbetar för en demokratisk utveckling, en chans att utveckla de förmågor som de har användning för i sitt dagliga arbete. Större delen av verksamheten sker utanför Vitryssland.

En viktig del av Stiftelsens arbete är att diskutera samarbete och alliansbyggande. Samarbete mellan olika politiska partier är inte bara viktigt i kampen för en demokratisering. Koalitionsbyggande är också grunden för politiskt arbete i demokratiska system. Samtidigt får partiledningarna en plattform från vilken de kan berätta om sin situation för andra utanför Vitryssland. Detta arbete sker i form av utåtriktade seminarier med vitryska talare eller genom att representanter för samarbetspartier sammanträffar med motsvarigheter i andra länder.

Läs artiklar och andra texter om Vitryssland

Print Friendly, PDF & Email