Verksamhet

Jarl Hjalmarson Stiftelsen främjar samverkan och europeisk utveckling på frihetens, demokratins och marknadsekonomins grund. Detta sker genom olika former av demokratiuppbyggande verksamhet, bland annat i Vitryssland, Ukraina, Azerbadjan och länderna i Balkanområdet samt i södra Afrika och Latinamerika. I de flesta av dessa länder har Stiftelsen i dag ett väl upparbetat kontaktnät och ett antal projekt har genomförts under de gångna åren.

Frihet, demokrati och marknadsekonomi

Arbetet sker främst genom upplysning och information om demokratins olika beståndsdelar samt om integrationsarbetet i Europa. Verksamhet riktad till kvinnor och ungdomar har hög prioritet för att nå dem som inom tio till tjugo år kommer att forma politiken i de demokratier som nu växer fram.

Stiftelsens mål är att hjälpa samarbetspartners – centre-right partier och organisationer – att bygga starka demokratiska partistrukturer. Råden gäller policyfrågor, media, strategi, osv. Stiftelsen strävar efter att stärka samarbetsorganisationernas övertygelse om värdet av demokrati, marknadsekonomi, lagstyre, mänskliga rättigheter och tolerans. En viktig del av arbetet är att främja samarbeta med andra partier kring frågor om det demokratiska systemet i respektive land.

”Vi uppmuntrar våra samarbetspartners att inse vikten av dialog och ömsesidig respekt för andra partier och organisationer för att bygga starka koalitioner och utveckla demokratiska strukturer. En viktig del i detta är också respekten för minoriteters rättigheter” förklarar Eva Gustavsson, chef för Stiftelsen.

Verksamheten finansieras i huvudsak av Sida inom ramen för det partianknutna biståndet.

Print Friendly, PDF & Email