Seychellerna

Folkmängd: 91 650
Yta: 455 km2
BNP (PPP): 2,40 miljarder dollar (uppskattning för 2013)
BNP per capita (PPP): 25 900 dollar (uppskattning för 2013)
Tillväxttakt: 3,3 procent (uppskattning för 2013)
Stats- och regeringschef: James Alix Michel

Konferens på Seychellerna, mars 2011

Efter Seychellernas självständighet 1976 följde nästan tjugo år av socialistiskt styre innan en ny författning där fria val föreskrevs, infördes 1993. Parti Lepep (tidigare Progressive Front of the Seychelles People) har haft makten sedan dess.

Lepep och president James Michel, som lett landet sedan 2004, har en mycket dominant ställning. Amerikanska Freedom House bedömer att Seychellerna är ett ”delvis fritt” land. De mänskliga rättigheterna respekteras generellt, men det finns problem. Det är bland annat vanligt att regeringen ställer journalister inför rätta, anklagade för ärekränkning, och huvuddelen av all media ägs av staten.

Kvinnor har enligt lag samma rättigheter som män och är väl representerade på alla utbildningsnivåer. Inom politiken är kvinnor dock alltjämt underrepresenterade. Ungefär en fjärdedel av alla platser i parlamentet hålls av kvinnor.

Seychellernas ekonomi är i huvudsak byggd på turistnäringen men även på fiske. Turistindustrin drabbades hårt av nedgången i resandet efter den 11 september 2001. Därtill medförde tsunamin vid julhelgen 2004 stor förstörelse.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen samarbetar regionalt i Afrika med Democrat Union of Africa (DUA) som är en regional medlem av International Democrat Union (IDU). Det övergripande målet med Stiftelsens projekt i Afrika är att stärka de deltagande partierna på ett allomfattande sätt. Särskilt fokus läggs på stöd till politiskt aktiva kvinnor och ungdomar.

Under 2011 genomfördes konferenser för kvinnor och ungdomar på Seychellerna.

Läs artiklar och andra texter om Afrika>>>

Print Friendly, PDF & Email