Serbien

Folkmängd: 7,2 miljoner
Yta: 77 474 km2
BNP (PPP): 97,27 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 13 600 dollar (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 0,5 procent (uppskattning för 2015)
Statschef: Tomislav Nikolic
Regeringschef: Aleksandar Vucic

Konferens med G17 Plus, nu United Regions of Serbia, i Serbien, september 2012

Efter upplösningen av Jugoslavien bildade Serbien och Montenegro en konfederation. 1999 fördrev serbiska paramilitära styrkor en stor grupp etniska albaner från Kosovo vilket ledde till ett internationellt ingripande där NATO-styrkor bombade mål i Serbien och fredsbevarande styrkor stationerades i landet

Efter kriget har Kosovo, sedan 1999, styrts under en tillfällig administration av FN. I februari 2008 förklarade Kosovos parlament landet självständigt. Unionen med Montenegro upplöstes under fredliga former efter en folkomröstning 2006.

Under 2005 inledde EU förhandlingar med Serbien om medlemskap. Förhandlingarna avbröts emellertid eftersom Serbien inte lyckades fånga de av Haagtribunalen eftersökta krigsförbrytarna, Ratko Mladic och Radovan Karadzic. Att Radovan Karadzic greps 2008 och Ratko Mladic i februari 2011 banade väg i förhandlingarna med EU så att Serbien 2012 kom att beviljas status som kandidatland.

Som en del i förhandlingsprocessen pågår sedan april 2013 samtal med Kosovo under ledning av EU med syfte att normalisera relationerna de två länderna emellan. Detta har lett till att medlemskapsförhandlingar med EU har kunnat inledas under 2014.

I Serbien har Jarl Hjalmarson Stiftelsen tidigare samarbetat med partiet United Regions of Serbia (URS), vilket är ett litet liberalkonservativt parti som bildades 2002 av en grupp forskare under namnet G17 Plus. Efter valet i mars 2014 förlorade URS sina mandat i parlamentet och upphörde därefter med sin verksamhet.

Stiftelsens arbete i Serbien har som mål att öka det politiska deltagandet bland ungdomar och kvinnor, Europeisk integration samt att samarbetet mellan center-höger-partier i regionen förbättras. För partierna på Balkan är det särskilt viktigt att börja definiera sig själva i termer av politiska idéer snarare än etnicitet.

Läs artiklar och andra texter om Serbien

Print Friendly, PDF & Email