Röd tornado – Kommer demokratin i Latinamerika att överleva?