Peru

Raul Eduardo Castro Stagnaro, ordförande för Partido Popular Cristiano, tillsammans med andra latinamerikanska partiledare under en konferens anordnad av Jarl Hjalmarson i Lima, Perú

Folkmängd: 30,444 miljoner
Yta: 1 285 216 km2
BNP (PPP): 385,4 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 12 300 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 0,97 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Ollanta Humala Tasso

Peru har hyst flera gamla civilisationer, den mest kända är Inkariket som besegrades av de spanska erövrarna 1533. Peru förklarades självständigt från Spanien 1821. I modern tid styrdes Peru av en militärregering som 1980 efterträddes av en demokratisk regering. 1980-talet präglades av ekonomisk kris och upplopp. När Alberto Fujimori 1990 valdes till president inleddes en period av ekonomisk utveckling och regeringen lyckades i stor utsträckning stoppa de militanta gerillornas (främst Sendero Luminosos) aktiviteter. Men Fujimoris styre blev alltmer auktoritärt och landet drabbades av en ekonomisk kris.

President Fujimori tvingades avgå hösten 2000 efter en omfattande korruptionsskandal. Då eskalerade det politiska våldet i Peru och den politiska situationen är fortfarande instabil med gerillaattacker och terroristdåd. När Alejandro Toledo valdes till president utlovade han reformer och åtgärder mot korruptionen och rättsosäkerheten men han förmådde inte infria sina löften. Den 28 juni 2006 valdes mitten-vänsterpolitikern Alan García till president. En av motkandidaterna, Lourdes Flores Nano, representerar Stiftelsens samarbetsparti Partido Popular Cristiano och leder Unidad Nacional (UN).

Situationen för mänskliga rättigheter är fortfarande otillfredsställande i Peru. Rättssystemet är självständigt gentemot den politiska makten. Författningen garanterar yttrande-, press-, förenings- och religionsfrihet. Censur förekommer inte även om det finns rapporter om att journalister utsätts för hot och påtryckningar.

Det senaste parlamentsvalet hölls i april 2016 och samtidigt anordnades presidentval. Socialisternas kandidat Ollanta Humala Tasso återvaldes i andra omgången till presidentposten.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen samarbetar med Partido Popular Cristiano. Partiet är medlem av Union of Latin American Parties (UPLA), en regional organisation under International Democrat Union (IDU).

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email