Paraguay

Maria Jose Argaña, f.d. kvinnominister i Paraguay och medlem av ANR-Partido Colorado, under en kvinnokonferens i Latinamerika

 

Folkmängd: 6,7 miljoner
Yta: 406 752 km2
BNP (PPP): 60,15 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 8 800 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1,16 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Horacio Cartes Jara

Paraguay förlorade stora delar av sitt territorium och två tredjedelar av alla vuxna män i ett katastrofalt krig 1865-1870 (det sydamerikanska trippelallianskriget). Detta ledde till en utdragen ekonomisk och politisk stagnation. 1954-1989 ledde Alfredo Stroessner en junta som förde med sig ekonomisk stagnation samt att Paraguay fick ett solitt grundmurat dåligt ryckte som tillflyktsort för nazistiska krigsförbrytare och finansmän på flykt undan sina hemländers åklagare. Under de senaste 10–15 åren har landet utvecklats i demokratisk riktning.

De val som hållits sedan 1989 har varit fria och demokratiska. Respekten för mänskliga rättigheter har förbättrats betydligt men problem kvarstår. Rättsväsendet ska enligt lag vara oberoende men i praktiken är systemet mottagligt för politiska påtryckningar. Censur förekommer inte i Paraguay och medierna är fria men ägarkoncentrationen är stor och det förekommer att regimkritiska radiosändningar störs ut.

Efter ett flertal år av ekonomisk stagnation kom tillväxten igång efter att ett tillväxtpaket röstats igenom 2010. Många analytiker menar att den svaga ekonomin och svårigheten att skapa långsiktig tillväxt beror på politisk instabilitet, korruption, dålig infrastruktur och alltför små framsteg i strukturella reformer. Detta uppvägs i någon mån av den massiva informella/svarta sektorn, bl.a. jordbruk för självförsörjning och smuggling av konsumentvaror till de stora grannländerna.

I det senaste valet i april 2013 valdes en ny president. Den nya presidenten Horacio Cartes Jara tillträdde i augusti 2013. Cartes företräder ANR-Partido Colorado (National Republic Assosiation-Colorado Party), vilket även är Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetsparti.

Nästa val äger rum i april 2018.

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email