Projekt i Östra Europa

Vitryssland

Vitryssland har kallats den sista europeiska diktaturen. Den politiska situationen i landet domineras helt av presidenten och hans despotiska maktutövande.

läs mer »


Ryssland

Efter de ryska tsarernas envälde kom bolsjevikerna till makten genom en revolution år 1917. Åren därefter utkämpades ett inbördeskrig mellan kommunisternas röda armé och de tsartrognas vita armé. Kommunisterna avgick med seger och efter Lenins död 1924 tog Josef Stalin över. Med diktatorisk makt industrialiserade han Sovjetunionen.

läs mer »


Ukraina

Den tidigare president Viktor Janukovytj ämbetstid kännetecknades av att de demokratiska strukturerna i Ukraina demonterades och att landet fördes mot ett allt mer totalitärt styre. Politiska fångar och attacker mot den politiska oppositionen tillhörde den ukrainska vardagen, parlamentet blev allt mer osjälvständigt och mediecensuren var omfattande.

läs mer »


Moldavien

Moldavien blev självständigt i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991. Landet är ett av Europas fattigaste. De första åren efter självständigheten präglades av ekonomisk instabilitet och de tre första åren hade landet en genomsnittlig inflation på 475 procent.

läs mer »

Print Friendly, PDF & Email