Frågor och svar

Vad är Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS)?
Jarl Hjalmarson Stiftelsen är en till Moderaterna närstående organisation. Verksamheten finansieras i huvudsak via Sida inom ramen för det partianknutna demokratibiståndet.

Vad är partianknutet demokratibistånd?
Målet med bistånd till demokratiuppbyggnad (genom partianknutna organisationer som riksdagspartierna grundat) är att bidra till utvecklingen av ett väl fungerande partiväsende, politiskt deltagande och demokratiska politiska system. Syftet är också att främja ett representativt styrelseskick. Pengarna delas ut till riksdagspartiernas stiftelser efter antalet mandat i riksdagen.

Vad gör Jarl Hjalmarson Stiftelsen?
Hjalmarsonstiftelsen bedriver projekt i omkring 30 länder. Stiftelsens arbete sker främst genom utbildning och information där fokus ligger på demokratins olika beståndsdelar samt på integrationsarbetet i Europa. Konkret innebär detta bland annat studieresor med våra samarbetspartners till EU:s institutioner i Bryssel samt utbildningsseminarier i respektive land eller i Sverige. Under valår bjuds deltagare från våra samarbetspartners till Sverige för att medverka i och lära av kampanjarbetet. Flertalet utbildningar skräddarsys av JHS för systerpartier i projektländer.

Vem samarbetar Stiftelsen med?
Stiftelsen bedriver sin verksamhet tillsammans med samarbetspartners från centre-right partier och organisationer. I Europa sker samarbetet med partier som är representerade i European People’s Party (EPP). I övriga världen är det frågan om partier som ingår i International Democrat Union (IDU) och dess regionala organisationer.

Stiftelsen samverkar även med andra internationella stiftelser och organisationer som verkar för demokrati och frihet. Dessa är bland andra tyska Konrad-Adenauer-Stiftung och Hanns-Seidel-Stiftung samt brittiska Westminster Foundation for Democracy.

Vilket är syftet?
Syftet med Stiftelsens arbete är att hjälpa samarbetspartners att bygga starka demokratiska partistrukturer. Stiftelsen bistår med information och råd gällande bland annat policyfrågor, media och strategi. Målet är att stärka samarbetsorganisationernas övertygelse om värdet av demokrati, marknadsekonomi, lagstyre, mänskliga rättigheter och tolerans. En viktig del av arbetet är att främja samarbetet med andra partier kring frågor om det demokratiska systemet i respektive land.

Vem deltar i Stiftelsens utbildningar?
Stiftelsen arbetar med centre-right partier och organisationer i länder med behov av demokratiutveckling. Det är dessa partier som i samarbete med JHS väljer deltagare till de utbildningar som Stiftelsen anordnar.
Verksamhet fokuseras i stor utsträckning på ungdomar och kvinnor med syfte att nå dem som inom tio till tjugo år kommer att forma politiken i framväxande demokratier.

Vem föreläser på Stiftelsens utbildningar?
Hjalmarsonstiftelsen arrangerar 100-talet utbildningar varje år med än fler föreläsare som alla deltar på ideell basis. Talarna är en central beståndsdel i Stiftelsens verksamhet. Många av dessa har anknytning till Moderaterna, men talar utifrån sin särskilda kompetens.

En del av verksamheten innebär att seminarier arrangeras i Sverige på olika teman. Ofta ges nyckelpersoner från Stiftelsens projekt möjlighet att dela med sig av händelseutvecklingen i deras respektive hemländer till en svensk publik.

Den större delen av verksamheten sker dock i andra länder, i samarbete med samarbetspartners. Seminarier som löper över tre dagar är en vanlig form, där talare bjuds in att föreläsa i olika ämnen , exempelvis kampanjteknik eller kommunikation.

Vilka arbetar på Stiftelsen?
Chef för Stiftelsen är Eva Gustavsson. Läs mer här om vilka vi är.

Print Friendly, PDF & Email