Om Jarl Hjalmarson Stiftelsen

Jarl Hjalmarson Stiftelsen bildades efter Berlinmurens och järnridåns fall och har till uppgift att främja samverkan och europeisk utveckling grundad på frihet, demokrati och marknadsekonomi. Detta sker genom upplysning och information till politiska partier och organisationer om demokrati och europeisk integration.

De första åren koncentrerade Stiftelsen sin verksamhet främst till länder i närområdet: Estland, Lettland, Litauen, Polen och S:t Petersburg-området. Under senare år har Stiftelsen skiftat och vidgat sin verksamhet till andra länder och områden. Azerbajdzjan, Ukraina, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Balkan, Turkiet och Latinamerika är i princip de länder och regioner där vi är verksamma.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen är en till Moderaterna närstående organisation. Verksamheten finansieras i huvudsak via Sida inom ramen för det partianknutna biståndet. Det partianknutna biståndets övergripande mål är att bistå i utvecklingen av ett väl fungerande partiväsende samt främja ett representativt demokratiskt styrelseskick.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillämpar nolltolerans mot korruption. Läs mer om vår antikorruptionspolicy här.

Print Friendly, PDF & Email