Nicaragua

Konferens i Latinamerika

Konferens i Latinamerika

Folkmängd: 5,907 miljoner
Yta: 130 370 km2
BNP (PPP): 31,18 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 5 000 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Daniel Ortega Saavedra

Nicaragua blev en självständig republik 1838. Efter ett kort inbördeskrig kom den marxistiska sandinistgerillan till makten 1979. När fria val avhölls första gången 1990 förlorade sandinisterna stort. De förlorade också valen 1996 och 2001.

Beträffande mänskliga rättigheter har situationen förbättrats mycket under senare år. Författningen garanterar medborgarna mötesfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Problem kvarstår dock – främst landets fattigdom. Korruptionen är ett annat mycket stort problem.

Nicaragua är det land i världen med störst inkomstskillnader och ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Tillväxten har inte motsvarat landets stora behov utan det är beroende av utländskt bistånd. Frihandelsavtalet mellan USA, Dominikanska republiken och Centralamerika (CAFTA) har varit i kraft sedan april 2006 och har ökat exportmöjligheterna för många varor från jordbruks- och tillverkningsindustrin.

2005 var presidenten och den styrande majoriteten i kongressen inblandade i en maktkamp som resulterade i en konstitutionell reform som minskat presidentens makt. President Ortega, ledare for socialistpartiet Sandinisterna, valdes i november 2006 till ny regeringschef med knappt 38 procent av rösterna och omvaldes 2011. Nästa parlaments- och presidentsval hålls i november 2017.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen har länge arbetat tillsammans med Azalia Avilés ordförande för International Women’s Democrat Union (IWDU). Avilés är uppskattad för sina insatser att bygga upp starka kvinnonätverk i regionen samt globalt.

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email