Moldavien

Folkmängd: 3,6 miljoner
Yta: 33.851 km2
BNP (PPP): 17,7 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 5 000 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: – 1 % (uppskattning för 2015)
Statschef: Nicolae Timofti
Regeringschef: Pavel Filip

Deltagare från bl.a. moldaviska LDPM på JHS Summer School i Nynäshamn 2012

Deltagare från bl.a. moldaviska LDPM på JHS Summer School i Nynäshamn 2012

Moldavien blev självständigt i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991. Landet är ett av Europas fattigaste. Landets första år efter självständigheten präglades av ekonomisk instabilitet, de tre första åren hade landet en genomsnittlig inflation på 475 procent. Under de första åren efter självständigheten genomfördes endast begränsade reformer, detta i kombination med den höga inflationstakt och avsaktandet av utländska investeringar i landet medförde att Moldavien kom att utvecklas till ett av Europas fattigaste länder.

2001 blev Moldavien det första Sovjetlandet att välja en kommunistisk ledare, Vladimir Voronin, som president. Voronin ledde landet fram till 2009 då han avgick efter att ha förlorat valet till oppositionskoalitionen Allians för Europeisk Integration, som leddes av det Liberaldemokratiska partiet i Moldavien.

Samtidigt som Moldavien har bibehållit en någorlunda fungerande demokrati är det parlamentariska systemet instabilt. För att välja en president krävs kvalificerad majoritet i parlamentet, något som lett till upprepade nyval. Under 2009 och 2010 har tre allmänna val samt fyra omröstningar i parlamentet misslyckats med att utse en ny president. Det senaste valet hölls i slutet av november, där Allians för Europeisk Integration vann ytterligare en seger men misslyckades med att få de 61 (av 101) mandat som krävts för att välja en president. I mars 2012 lyckades parlamentet tillslut välja Nicolae Timofti till president.

Den nuvarande regeringen är Pro-Europeisk och strävar långsiktigt mot ett medlemskap i EU. Den i juni 2014 undertecknades ett associationsavtal med EU.

Den 30 november 2014 hölls parlamentsval i Moldavien. De pro-Europeiska partierna vann med knapp marginal. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skriver i sin rapport att de ansåg valen vara mestadels “fria och värdiga”.

Läs artiklar och andra texter om Moldavien

Print Friendly, PDF & Email