Mexiko

Conference in Latin America

Konferens i Latinamerika

Folkmängd: 121,736 miljoner
Yta: 1 964 375 km2
BNP (PPP): 2,2 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 18 500$ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1,18 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Enrique Peña Nieto

Mexiko har en marknadsekonomi som nyligen trätt in i biljondollar-gruppen. Näringslivet är en blandning av modern industri och mer omodernt jordbruk och domineras alltmer av den privata sektorn. Avregleringar har skett inom järnväg, hamnar, telefoni, elbolag, naturgasbolag och flygplatser. Fördelningen av inkomster är mycket ojämn inom befolkningen. Sedan frihandelsavtalet för Nordamerikan (NAFTA) trädde i kraft 1994 har handeln med USA och Canada tredubblats. Mexiko har även frihandelsavtal med bland andra Guatemala, Honduras, El Salvador, EEC och Japan, vilket täcker in ca 90 procent av landets totala handel.

Under 300 år var Mexiko under spanskt styre, innan landet blev självständigt i början av 1800-talet. Valen år 2000 var de första sedan Mexikanska revolutionen 1910 som oppositionen lyckades besegra den sittande regeringen Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dessförinnan hade landet kastats in i en ekonomisk kris när pesos devalverades 1994. Detta ledde till den allvarligaste nedgången i ekonomin på över 50 år. Landet håller fortfarande på att återhämta sig från denna period.

Vid presidentvalet 2006 vann Felipe Calderon, från Partido Acción Nacional (PAN), omröstningen med 35,89 procent av rösterna. Valet komplicerades dock av att utmanaren, Andres Manuel López Obrador från Partido de la Revolución Democratica (PRD) fick 35,31 procent. Med andra ord ett oerhört jämnt val och López Obrador ville till en början inte erkänna sig besegrad. Den 1 december 2006 påbörja Felipe Calderon emellertid sin period som president och regeringschef. En president kan inte bli omvald i Mexiko, och en mandatperiod är sex år.

Under sitt första år lyckades president Calderon få oppositionens stöd för att driva igenom både en skatte- och en pensionsreform. De ekonomiska utmaningarna som nu väntar är framför allt att modernisera infrastrukturen, arbetsmarknadslagstiftningen och tillåta privata investeringar i energisektorn.

Presidentval hölls senast 2012 i vilket Enrique Peña Nieto från det gamla maktpartiet Partido Revolucionario Institucional (PRI) blev valets vinnare. PRI är medlem av Socialistinternationalen. Nästa val hålls i juli 2018.

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email