Makedonien

Folkmängd: 2,1 miljoner
Yta: 25 713 km2
BNP (PPP): 28,9 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 14,000 dollar (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 3,2 procent (uppskattning för 2015)
Statschef: Gjorge Ivanov
Regeringschef:
Emil Dimitriev

Unga politiker från VMRO-DPMNE på studiebesök i Bryssel, november 2012

Makedonien var den fattigaste delrepubliken i Titos Jugoslavien. Makedonier är ett sydslaviskt folk nära besläktat med serber och bulgarer. Mellan en fjärdedel och en tredjedel av befolkningen i Makedonien är etniska albaner, något som orsakat stora spänningar i landet.

I dag styrs landet av center-högerpartiet VMRO-DPMNE, vilket Jarl Hjalmarson Stiftelsen har samarbetat med sedan 2007. Partiet har spelat en viktig roll sedan landets självständighet och har deltagit i flera regeringar.

Regeringens agenda omfattar i dag kamp mot korruption och organiserad brottslighet samt insatser i syfte att förbättra landets ekonomi och skapa nya jobb. Samtidigt sker ett arbete för att anpassa landet till medlemskap i EU och NATO.

Makedonien ansökte om EU-medlemskap 2004 och fick kandidatstatus 2005. Landet fortsatta EU integration blockeras dock av Grekland, på grund av en dispyt kring namnet Makedonien, vilket även är namnet på en grekisk region. Dispyten hindrar även Makedoniens fortsatta integration i NATO.

Problemen med Grekland har resulterat i inhemsk frustration och stämningen mellan den VMRO-DPMNE-ledda regeringen, som omvaldes så sent som i april 2014, och oppositionen är mycket hätsk.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arbetar för ett ökat deltagande bland ungdomar och kvinnor i VMRO-DPMNE, att partiet är drivande när det gäller Europeisk integration samt att samarbetet med systerpartierna i regionen förbättras.

Läs artiklar och andra texter om Makedonien

Print Friendly, PDF & Email