Projekt i Latinamerika

Argentina

Argentina blev självständigt från Spanien 1816. Efter andra världskriget styrdes landet med järnhand av Juan Peron och hans parti fram till militärkuppen 1976. Demokratin återvände till Argentina 1983 men utvecklingen har därefter varit turbulent. Carlos Menem, som valdes till president 1989, reformerade den argentinska ekonomin och utvecklingen under större delen av 90-talet var positiv.

läs mer »


Bolivia

Bolivia blev självständigt från Spanien 1825. Landets historia efter självständigheten har varit en historia av militärkupper – närmare 200 kupper och motkupper har ägt rum sedan självständigheten. Under 80-talet fick landet en relativt demokratisk civil regering.

läs mer »


Chile

1973 störtades den marxistiska regering i en militärkupp som leddes av Augusto Pinochet. Pinochet styrde Chile till 1990 då han efterträddes av en demokratiskt vald president. Chile har under lång tid varit ett exempel på en framgångsrik latinamerikansk ekonomi. Näringslivet har varit liberaliserat och förutsättningarna för investeringar goda.

läs mer »


Colombia

Colombia var ett av de tre länder som uppstod när Gran Colombia kollapsade 1830, de andra två var Ecuador och Venezuela. Sedan mer än 40 år råder ett tillstånd liknande inbördeskrig där paramilitära gerillagrupper försöker ta över makten i landet. Konflikten finansieras delvis med vinster från en omfattande narkotikahandeln. Gerillarörelserna och de paramilitära grupperna saknar starkt folkligt stöd och deras försök att störta regeringen har hittills misslyckats.

läs mer »


Costa Rica

Costa Rica är en latinamerikansk framgångshistoria. Landet är en stabil demokrati. Costa Rica har ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och det förefaller inte finnas några problem med implementeringen.

läs mer »


Dominikanska Republiken

Dominikanska republiken utgör halva ön Hispaniola vars andra halva är Haiti. Skillnaden mellan de båda länderna är påfallande. Haiti är Latinamerikas fattigaste land medan Dominikanska republiken tillhör de framgångsrika latinamerikanska ekonomierna. Landet blev självständigt 1844.

läs mer »


Ecuador

Ecuador var ett av de tre länder som bildades efter Gran Colombias kollaps 1830 – de andra två var Colombia och Venezuela. Mellan 1904 och 1942 förlorade Ecuador delar av sitt territorium i konflikter med grannländerna. Den politiska situationen i landet har periodvis varit turbulent.

läs mer »


El Salvador

El Salvador blev självständigt från Spanien 1821 och från den Centralamerikanska federationen 1839. Fram till 1992 plågades landet av ett utdraget inbördeskrig som upphörde då regeringen och vänsterrebellerna skrev under ett fredsavtal. Beträffande mänskliga rättigheter är situationen förhållandevis god även om problem fortfarande finns.

läs mer »


Guatemala

Guatemala blev självständigt från Spanien 1821. Under senare hälften av 1900-talet upplevde landet en lång rad civila och militära regeringar och ett förödande inbördeskrig som varade i 36 år och kostade hundratusentals människor livet. Inbördeskriget tog slut med det fredsavtal som slöts 1996 men det har satt djupa spår.

läs mer »


Honduras

Honduras blev självständigt från Spanien 1821. År 1982 fick landet slutligen en demokratiskt vald civil regering efter decennier av militärregeringar. Under 1980-talet blev Honduras en viktig tillflyktsort för nicaraguanska Contras som slogs mot den marxistiska sandinistregeringen i Nicaragua.

läs mer »


Mexiko

Under 300 år var Mexiko under spanskt styre, innan landet blev självständigt i början av 1800-talet. Valen år 2000 var de första sedan Mexikanska revolutionen 1910 som oppositionen lyckades besegra den sittande regeringen Partido Revolucionario Institucional (PRI).

läs mer »


Nicaragua

Nicaragua blev en självständig republik 1838. Efter ett kort inbördeskrig kom den marxistiska sandinistgerillan till makten 1979. När fria val avhölls första gången 1990 förlorade sandinisterna stort. De förlorade också valen 1996 och 2001.

läs mer »


Paraguay

Paraguay förlorade stora delar av sitt territorium och två tredjedelar av alla vuxna män i ett katastrofalt krig 1865-1870 (det sydamerikanska trippelallianskriget). Detta ledde till en utdragen ekonomisk och politisk stagnation. 1954 -1989 ledde Alfredo Stroessner en junta som förde med sig ekonomisk stagnation samt att Paraguay fick ett solitt grundmurat dåligt ryckte som tillflyktsort för nazistiska krigsförbrytare och finansmän på flykt undan sina hemländers åklagare. Under de senaste 10–15 åren har landet utvecklats i demokratisk riktning.

läs mer »


Peru

Peru har hyst flera gamla civilisationer, den mest kända är Inkariket som besegrades av de spanska erövrarna 1533. Peru förklarades självständigt från Spanien 1821. I modern tid styrdes Peru av en militärregering som 1980 efterträddes av en demokratisk regering. 1980-talet präglades av ekonomisk kris och upplopp.

läs mer »


Venezuela

Venezuela var det tredje land som uppstod ur ruinerna av Gran Colombia 1830, de andra var Colombia och Ecuador. Under första hälften av 1900-talet styrdes Venezuela av militärregimer som dock var förhållandevis fredliga. Sedan 1959 har landet styrts av demokratiskt valda regeringar. Landet har dock stora problem, främst politiska och sociala. Det rör sig bland annat om narkotikarelaterade oroligheter längs gränsen till Colombia, politisk splittring och oro inom militären.

läs mer »

Print Friendly, PDF & Email