LänderProjekt

Stiftelsens mål är att hjälpa samarbetspartners – centre-right partier och andra likasinnade organisationer – att bygga starka demokratiska partistrukturer. De får råd i ett antal organisatoriska frågor – såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Stiftelsen strävar efter att stärka samarbetsorganisationernas övertygelse om värdet av demokrati, marknadsekonomi, lagstyre, mänskliga rättigheter och tolerans. Råden gäller policyfrågor, kampanj, media, strategi och dylikt.

En viktig del av arbetet är att hjälpa partnerna att samarbeta med andra partier kring frågor om det demokratiska systemet i respektive land. Arbetet innebär också att dessa ska inse värdet av att verka för en intern demokrati, medlemsinflytande, fördjupad ideologisk debatt, omvärldsbevakning, etik, en hållbar miljö och tillväxtfrågor.

Ett ytterligare övergripande mål är att – på samma sätt som JHS fick råd av redan etablerade demokratistiftelser under uppbyggnadsfasen – ge råd och stöd till nyetablerade stiftelser i andra länder och hjälpa dem att komma igång med sitt arbete.

Balkan
Albanien
Bosnien-Hercegovina
Kosovo
Makedonien
Serbien
Östra Europa
Vitryssland
Ryssland
Ukraina
Moldavien
Latinamerika
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominikanska Republiken
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexiko
Nicaragua
Paraguay
Peru
Venezuela
Kaukasus
Azerbajdzjan
Georgien
Turkiet
Print Friendly, PDF & Email