Projekt i Kaukasus

Azerbajdzjan

Azerbajdzjan blev självständigt i och med Sovjetunionens fall 1991. Landet har i dag ett auktoritärt presidentstyre med dynastiska inslag. Rättsordningen uppvisar allvarliga brister. Våld, tortyr och godtyckliga arresteringar av oppositionella tillhör vardagen.

läs mer »


Georgien

Georgien var en av de små nationerna i Sovjetväldets ytterkanter som bröt sig loss från Sovjetunionen i början av 1990-talet och ingår i kretsen av så kallade transition democracies. Landet är idag i ett känsligt uppbyggnadsskede men utvecklingen går i riktning mot ökad stabilitet och ett gradvis växande välstånd.

läs mer »

Print Friendly, PDF & Email