Honduras

Konferens i Latinamerika

Konferens i Latinamerika

Folkmängd: 8,746 miljoner
Yta: 112 090 km2
BNP (PPP): 41 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 5 000 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1,68 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Juan Orlando Hernandez Alvarado

Honduras blev självständigt från Spanien 1821. År 1982 fick landet slutligen en demokratiskt vald civil regering efter decennier av militärregeringar. Under 1980-talet blev Honduras en viktig tillflyktsort för nicaraguanska Contras som slogs mot den marxistiska sandinistregeringen i Nicaragua.

Situationen beträffande mänskliga rättigheter har förbättrats under de senaste 20 åren. Honduras har ratificerat de flesta centrala konventioner på området och efterlevnaden förefaller tillfredsställande. Rättssäkerheten försvagas av att rättssystemet är politiserat, korrupt och ineffektivt. Polisen är ofta direkt inblandad i den organiserade knarkhandeln och i dödspatruller. Yttrande- och pressfriheten är kringskuren.

Honduras är det näst fattigaste landet i Centralamerika och har länge varit ett av de absolut fattigaste länderna på det västra halvklotet. Dock har de senaste decenniernas relativa politiska stabilitet medfört en långsam men stadig ekonomisk utveckling. Åratals tillväxt raderades emellertid ut av de enorma skador orkanen Mitch orsakade år 1998. Skyddet för den privata äganderätten är fortfarande svagt och den omfattande byråkratin försvårar för företag och investerare.

Den konservative kandidaten Juan Hernandez från Hjalmarsonstiftelsens samarbetsparti Partido Nacional de Honduras (PNH) vann presidentvalet i november 2013 med löften om krafttag mot det drogrelaterade våldet. Hernandez kommer från samma parti som den föregående presidenten Porfirio Lobo, och delar dennes liberala ekonomiska politik.

Partido Nacional de Honduras grundades 1902 och har historiskt sett varit en av de två mest inflytelserikaste partierna i Honduras. Partiets plattform bygger på den kristna humanistiska doktrinens fem principer; gemensamt välstånd, individens frihet, jämlikhet, solidaritet och subsidiaritet. Sedan grundandet har PNH haft 13 honduranska presidenter där Manuel Bonilla (1903-1907) var den första. PNH är medlem av den regionala samarbetsorganisationen UPLA, som i sin tur är medlemmar av International Democrat Union (IDU).

Nästa presidentval äger rum i november 2017.

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email