Guatemala

Kvinnokonferens i Guatemala med medlemmar ur Partido Unionista

Folkmängd: 14,918 miljoner
Yta: 108 889 km2
BNP (PPP): 126 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 7 900 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1,82 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Jimmy Ernesto Morales Cabrera

Guatemala blev självständigt från Spanien 1821. Under senare hälften av 1900-talet upplevde landet en lång rad civila och militära regeringar och ett förödande inbördeskrig som varade i 36 år och kostade hundratusentals människor livet. Inbördeskriget tog slut med det fredsavtal som slöts 1996 men det har satt djupa spår. Situationen beträffande mänskliga rättigheter har enligt FN försämrats de senaste åren. Tortyr och misshandel – främst är det polisen som gör sig skyldig till dessa handlingar – är fortfarande ett stort problem. Rättsäkerheten är dålig, korruptionen är utbredd i rättssystemet. Statlig censur förekommer inte och yttrande- och pressfriheten är omfattande. Förenings-, församlings- och religionsfrihet råder. Guatemala är unikt såtillvida att landet har en indiansk majoritetsbefolkning.

Guatemala är det folkrikaste landet i Centralamerika men har en BNP på nära hälften så stor som övriga länders i regionen och Karibien. Jordbrukssektorn tar upp 13,6 % av av BNP, och närapå 31 % av landets arbetskraft. Socker, kaffe, bananer och grönsaker är de största exportprodukterna. Landet är även den största mottagaren av pengar från guatemalaner boendes i USA, vilka arbetar därstädes. Detta är den enskilt största källan till utländsk valuta , och motsvarar över hälften av landets export eller tiondel av landets BNP.

Det senaste parlaments- och presidentvalet ägde rum i januari 2016. Då blev Jimmy Morales Cabrera från Frente de Convergencia Nacional (FCN) vald till ny president med 67,4 % av rösterna. FCN grundades 2008 av pensionerade officerare, inklusive veteraner från inbördeskriget och har nära band till Military Association of Guatemala (AVEMILGUA).

Nästa val äger rum i september 2019.

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email