Georgien

Folkmängd: 4,9 miljoner
Yta: 69 700 km2
BNP (PPP): 35,4 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 9 500 dollar (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 2 procent (uppskattning för 2015)
Statschef: Giorgi Margvelashvili
Regeringschef: Giorgi Kvirikashvili

Konferens med ungdomspolitiker från UNM i Tbilisi, oktober 2012

Georgien var en av de mindre nationerna i Sovjetväldets ytterkanter och ingår i kretsen av så kallade transition democracies. Landet är i dag i ett känsligt uppbyggnadsskede men utvecklingen har gått i riktning mot ökad stabilitet och ett gradvis växande välstånd.

Efter Rosenrevolutionen 2003 höll Georgien nya demokratiska val till både presidentämbetet och parlamentet vilka vanns av Mikheil Saakashvili och hans parti United National Movement (UNM). UNM behöll regeringsmakten till parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013.

UNM regeringsperiod kännetecknades av att demokratin stärktes, ekonomin utvecklades och att korruption och rättsröta i landet bekämpades effektivt i samverkan med EU. Viktiga reformer gjordes också inom utbildningsväsendet och den sociala sektorn.

Efter protester från oppositionen hölls ett tidigarelagt presidentval i januari 2008. Mikheil Saakashvili återvaldes med över 50 procent av rösterna, i ett val som av utländska observatörer ansågs i stort ha gått rätt till. UNM vann även parlamentsvalet i maj 2008.

Den demokratiskt valda UNM-regeringen var kontinuerligt utsatt för ryska försök att destabilisera landet med sikte på ett regimskifte. Ett exempel är Rysslands invasion av georgiskt territorium 2008, där Abchazien och Sydossetien annekterades.

Georgien har i flera avseenden varit ett föredöme för andra länder i Kaukasusområdet. De senaste parlaments- och presidentvalen har fått goda omdömen från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Exemplet Georgien visar hur demokratisering och ökad respekt för mänskliga fri- och rättigheter går hand i hand med välståndsutveckling och bättre levnadsvillkor för alla.

I oktober 2012 var det parlamentsval i Georgien. UNM som varit största partiet i landet sedan Saakashvilis första maktövertagande 2003-2004 fick se sig besegrat av utmanaren, partikoalitionen Georgian Dream som leds av den Rysslandsvänlige affärsmannen Bidzina Ivanishvili.

Trots farhågor har den nya regeringen fortsatt att behålla goda kontakter med EU och NATO och i juni 2014 undertecknades ett associationsavtal med EU. I början av november 2014 sparkades dock de tre ministrar i regeringen som varit en garanti för de goda västrelationerna. Vad detta innebär är oklart men internationella bedömare är oroliga att det kan innebära att landet vänder sig i riktning från EU och NATO. Detta i kombination med ett antal åtal mot tidigare ministrar och förre President Saakashvili, åtal som misstänks vara politiskt motiverade, gör att EU:s utrikesministrar sagt att man har för avsikt att hålla landet under närmare uppsikt.

Efter valvinsten 2012 har Georgian Dream utsatt UNM och dess företrädare för stora påtryckningar, vilket också uppmärksammades av OSSE i dess rapport efter presidentvalet 2013. Flera före detta ministrar har åtalats och företrädare för UNM på såväl nationell som lokal nivå har utsatts för våld eller hot om våld och åtal vilket resulterat i att många lämnat sina poster eller bytt parti.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen samarbetar sedan 2006 med UNM för att stödja den demokratiska uppbyggnaden i partiet och landet. Intresset är stort och önskemålen många om insatser för att bidra till utvecklingen. Det finns en vilja inom UNM såväl som i Georgien i stort att stärka banden till övriga Europa, framför allt till EU och dess institutioner. På grund av den säkerhetspolitiska situationen och den spända relationen med Ryssland blir kontakterna och samverkan med EU och EU:s medlemsländer av stor betydelse. Flera av de nyare medlemsländerna har erfarenheter av problem i anslutning frigörelseprocessen från Ryssland. Andra, som Sverige, har en tradition av att fungera som samtalspartner för de inblandade och medlare när konflikter uppstår.

UNM har ett stort behov av att internt och externt fortsätta arbetet med den demokratiseringsprocess som inletts. Under rådande omständigheter då partiet och dess representanter utsätts för hårt tryck från regeringskoalitionen är det extra viktigt att stödja UNM.

Läs artiklar och andra texter om Georgien

Print Friendly, PDF & Email