Dominikanska Republiken

Kvinnokonferens i samarbete med dominikanska FNP i San Francisco de Macorís

Folkmängd: 10,478 miljoner
Yta: 48 670 km2
BNP (PPP): 147,6 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 14 900 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1,23 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Danilo Medina Sanchez

Dominikanska republiken utgör halva ön Hispaniola vars andra halva är Haiti. Skillnaden mellan de båda länderna är påfallande. Haiti är Latinamerikas fattigaste land medan Dominikanska republiken tillhör de framgångsrika latinamerikanska ekonomierna. Landet blev självständigt 1844. Över hundra år av politisk turbulens fick ett abrupt slut 1966 när Joaquin Balaguer blev president. Han behöll makten i nästan 30 år då slutligen det internationella samfundets reaktioner på valfusk i landet 1996 tvingade honom att avgå. Sedan dess har demokratiska val hållits regelbundet och landet är nu en fungerande demokrati även om allvarliga problem kvarstår.

Situationen beträffande mänskliga rättigheter är fortfarande otillfredsställande även om den förbättrats de senaste åren. Kongressen har nu inrättat en post som ombudsman för mänskliga rättigheter och frågan är prioriterad av regeringen. Författningen garanterar yttrande-, förenings- och religionsfrihet samt rätten att bilda fackliga föreningar och att ingå kollektivavtal.

I maj 2008 bildades Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de sydamerikanska nationernas union. Den nya unionen, med sina tolv medlemsländer, är grundad med EU som förebild men är än så länge mest symbolisk. I Latinamerika samlas ett antal center-rightpartier i samarbetsorganisationen UPLA som i sin tur är medlem av International Democrat Union (IDU).

1996 till 2000 var Leonel Fernández president i Dominikanska republiken. Han återkom till makten 2004 och omvaldes 2008 när hans parti, vänsterorienterade Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fick drygt 53 procent av rösterna. PLD är ett av landets två dominerande partier.

Fernández första period som president kännetecknades av stark ekonomisk tillväxt, men också av korruptionsanklagelser. 2012 valdes Danilo Medina, också han från PLD, till ny president. I valet 2016 fick Danilo Medina 61 procent av rösterna och slog därmed ut oppositionens kandidat Luis Abinader Corona.

Hjalmarsonstiftelsens samarbetspartier är Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) samt Fuerza Nacional Progresista (FNP). FNP är inte representerat i parlamentet.

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email