Colombia

Alejandra Paiz (Partido Unionista, Guatemala) och Dimas Sampayo (Partido Conservador, Colombia) under en ungdomskonferens i El Salvador anordnad av Jarl Hjalmarson Stiftelsen

Folkmängd: 46,736 miljoner
Yta: 1 138 914 km2
BNP (PPP): 665 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 14 000 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1,04 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef: Juan Manuel Santos Calderon

Colombia var ett av tre länder som uppstod när Gran Colombia kollapsade 1830, de andra två var Ecuador och Venezuela. Sedan mer än 40 år råder ett tillstånd liknande inbördeskrig där paramilitära gerillagrupper försöker ta över makten i landet. Konflikten finansieras delvis med vinster från en omfattande narkotikahandeln. Gerillarörelserna och de paramilitära grupperna saknar starkt folkligt stöd och deras försök att störta regeringen har hittills misslyckats. Men konflikten har hittills krävt många tusen människoliv och orsakat kaos i det colombianska samhället. Fredssamtalen med FARC-gerillan bröt samman i februari 2002 vilket innebar en eskalering av konflikten. Konflikten har medfört allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Colombia.

Under början av 2000-talet lanserades ett program som innebar krafttag mot gerillagrupperna, bland annat genom förstärkningar av polis och militär. Under det senaste året har flera viktiga bakslag drabbat FARC, och regeringen har vunnit framgång i sin kamp mot gerillan. Bland annat har några av FARC-gerillans viktigaste ledare avlidit. Men FARC kommer med största sannolikhet ändå att fortsätta påverka colombiansk politik under lång tid framåt. Andra gerillagrupper har på olika sätt avväpnats.

I maj 2008 bildades Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de sydamerikanska nationernas union. Den nya unionen, med sina tolv medlemsländer, är grundad med EU som förebild men är än så länge mest symbolisk. I Latinamerika samlas ett antal center-rightpartier i samarbetsorganisationen UPLA som i sin tur är medlem av International Democrat Union (IDU).

I juni 2014 vann Juan Manuel Santos Calderon från socialistpartiet Partido de la U presidentvalets andra omgång med 51 procent av rösterna. Efter en ändring i konstitutionen kan presidenten från och med nästa presidentval i maj 2018 bara sitta en period.

Stiftelsens samarbetsparti är Partido Conservador Colombiano (PCC).

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. I regionen hålls sedan 2012 ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email