Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade en studieresa till Bryssel den 25-28 januari för en grupp yngre politiker från bosniska Party for Democratic Action, SDA.

Programmet inkluderade besök vid Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, European People’s Party samt Nato. Deltagarna fick även möjlighet att träffa och samtala meChristofer Fjellner samtalar med besökarna från SDA.d Bosniens ambassadör till EU. I Europaparlamentet träffade gruppen de svenska ledamöterna Anna Ibrisagic och Christofer Fjellner, som båda berättade om olika aspekter av arbetet i Bryssel och sina respektive hemregioner. Deltagarna var nöjda med besöket och menade att det är värdefullt att få en djupare förståelse för, såväl som möjlighet att diskutera, sitt lands relationer med Europeiska Unionen samt Nato.

På bilden ses Christofer Fjellner diskutera arbetet i Europaparlamentet med deltagarna från SDA.

7-10 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ungdomskonferensen Spring School om ideologi utifrån boken ”Principles for a Free Society”. Konferenser på detta tema arrangeras tre gånger per år i Sverige. Deltagarna denna gång kom från Azerbajdzjan, Ukraina, Georgien, Sverige och Vitryssland.

Under ledning av bokens författare, dr. Nigel Ashford – professor vid George Mason University i Washington, diskuterade deltagarna ämnen som frihet och demokrati. De Moderata riksdagsledamöterna Gustav Blix och Walburga Habsburg Douglas föreläste om globalisering respektive EU:s östra partnerskap, och flera andra företrädare för partiet talade om tolerans, mänskliga rättigheter och andra grundläggande principer för ett fritt samhälle.

Kursdeltagarna var mycket engagerade i diskussionerna om demokrati och dess olika aspekter, och presenterade och diskuterade också sina respektive hemländer och politiska situationer. Många av deltagarna uttryckte sin uppskattning över utbildningen – men också över möjligheten att få lära känna meningsfränder i andra länder.