Den 10-13 juni arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) en studieresa till Bryssel för medlemmar ur vårt bosniska samarbetsparti SDA. Målgruppen var ungdomar som fullföljt en längre utbildning i regi av JHS och SDA:s politiska akademi i Bosnien och Hercegovina (BiH). (mer…)

Är du intresserad av internationella frågor? Vill du utveckla ditt ideologiska tänkande? Ta då chansen och ansök till JHS Summer School!

I drygt femton år har Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnat konferenser om ideologi där unga politiker från olika delar av världen träffas och samtalar om det fria samhällets grund­läggande principer. Utgångspunkt för diskussionerna är boken ”Principer för det fria samhället” skriven av Nigel Ashford, som också leder konferenserna tillsammans med kända opinionsbildare och beslutsfattare.

Under augusti anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen två konferenser på Hotell Utsikten i Nynäshamn:

  • Den 20-23 augusti med unga politiker från Balkan
  • Den 23-26 augusti med unga politiker från Azerbajdzjan, Georgien och Vitryssland

Vi söker nu duktiga svenska deltagare!

Du som söker är 18-30 år, aktiv i Moderaterna, MUF, MST eller FMSF samt skriver och talar engelska obehindrat. Din ansökan ska innehålla CV, några ord om dig själv samt tankar på engelska kring frågan ”Should elected politicians pursue policies supported by the majority of the people, as reflected in opinion polls, regardless of what they think is right for the country?” (max 500 tecken). Ange även vilken utav de två konferenserna du helst vill delta på. Skicka din ansökan senast den 15 juni till hjalmarsonstiftelsen@moderat.se

För frågor, kontakta Jonathan Olsson, telefon: 08-676 81 76, e-post: jonathan.olsson@moderat.se

I Bosnien-Hercegovina (BiH) samarbetar Jarl Hjalmarsonstiftelsen (JHS) med SDA som var ett av de första partierna som bildades när flerpartisystemet infördes i BiH. Den 22-24 mars 2013 hölls den tredje delen i den utbildningsserie som JHS skräddarsytt för våra samarbetspartier på Balkan. Konferensen ägde rum i den bosniska staden Fojnica, en timmes bilresa från Sarajevo och deltagarna var ett trettiotal unga representanter från SDA som valts ut bland över 300 sökande. (mer…)

”Oavsett om du är i Kenya eller i Serbien, funkar politiskt kampanjande på samma sätt”, konstaterade Tomislav Damnjanović, kampanjchef hos G17 Plus – Jarl Hjalmarsonstiftelsens (JHS) samarbetsparti i Serbien – i sitt öppningsanförande. G17 Plus som ingår i den sittande regeringskoalitionen, hade valt ut ett tjugotal unga representanter från södra och centrala Serbien som fått resa till Belgrad för att delta i en JHS-konferens om kampanj och kommunikation helgen 1-3 mars. Samtliga deltagare var aktiva på lokal nivå och de flesta hade redan varit med och drivit minst en mindre kampanj tidigare. (mer…)

Är du intresserad av internationella frågor? Vill du utveckla ditt ideologiska tänkande? Ta chansen och sök till JHS Spring School!

I drygt femton år har Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnat konferenser där ungdomar från olika delar av världen träffas och samtalar om det fria samhällets grundläggande principer. Utgångspunkt för diskussionerna är boken ”Principer för det fria samhället” skriven av Nigel Ashford. Seminariepassen utgår från principerna i boken och kommer att ledas av kända opinionsbildare och beslutsfattare. Boken kan läsas och laddas ner här på Stiftelsens hemsida.

Den 3-6 maj anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens med deltagare från Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Vitryssland och Sverige. Utbildningen kommer att äga rum på Hotell Utsikten i Nynäshamn. Nu söker vi svenska deltagare till konferensen.

Du som söker är 18-30 år, aktiv i Moderaterna, MUF, MST eller FMSF samt skriver och talar engelska obehindrat. Din ansökan ska innehålla CV, några ord om dig själv samt tankar på engelska kring frågan “How can you make free markets more acceptable?” (max 1500 tecken). Skicka din ansökan till hjalmarsonstiftelsen@moderat.se senast den 27 mars 2013.

För frågor, kontakta Jonathan Olsson. Telefon: 08-676 81 76, e-post: jonathan.olsson@moderat.se

För andra gången i år arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) en studieresa till Bryssel för ungdomar från det makedonska regeringspartiet VMRO-DPMNE. Studiebesöket som pågick 26-29 november omfattade möten på EU och NATO. Ungdomarna som till största delen bestod av studenter, var knutna till VMRO-DPMNE:s ungdomsförbund eller hade lokala förtroendeuppdrag. (mer…)

Knappt en månad efter valnederlaget för georgiska United National Movement (UNM), samlades ett tjugotal partiaktiva ungdomar i Georgiens huvudstad Tbilisi för en konferens arrangerad av Jarl Hjalmarsonstiftelsen den 26-28 oktober 2012. Temat var ungdomsförbundets roll, men den färska valförlusten kom givetvis att genomsyra seminarierna. (mer…)

”Just nu är det viktigaste att bekämpa korruptionen.”, konstaterade en av de unga medlemmarna i Jarl Hjalmarsonstiftelsens (JHS) serbiska samarbetsparti, G17 Plus – ett litet, relativt nybildat, liberalt parti som ingår i den nuvarande regeringskoalitionen. Serbien har inte bara genomgått krig och långa perioder av politiskt vanstyre, nu råder ekonomisk kris och arbetslösheten ligger på 25 procent. Glappet i levnadsstandard mellan storstäderna och landsbygden är stort och människor som inte hittar jobb i någon av de större städerna, flyr landet.

(mer…)

“Turkiet har ärvt en kollektivistisk, etatistisk mentalitet inom sin statliga byråkrati vilket inte har prioriterat medborgerliga friheter. Därför är behovet av att diskutera klassiska liberala idéer kring lagstyre och konstitutionell demokrati extra viktigt”, menar Ozlem Çağlar Yılmaz vid Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetspartner i Turkiet, tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT), efter en gemensam konferens för unga akademiker i Ankara. (mer…)

Den 14-16 september arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med det bosniska partiet SDA (Party of Democratic Action) den andra konferensen i en större utbildningsserie. Deltagarna var unga politiskt engagerade som ansökt om att få delta i SDA:s utbildningsakademi.  Av ungefär 300 sökande var det omkring 40 ungdomar som slutligen blev antagna till utbildningen.

(mer…)