Stående ses utrikesminister Antonio Milošoski från Makedonien (till vänster) och Genc Pollo, minister för innovation och IT i Albanien.

Vägen till medlemskap och säkerhetsaspekter på Balkan var några av de frågor som diskuterades under konferensen i Stockholm. Göran Lennmarker, ordförande för riksdagens utrikesutskott men även  för Stiftelsen, var en av dem som påminde om att även om vägen kan tyckas lång till EU-medlemskap – för Balkanländerna – så var situationen en gång liknande för de baltiska staterna. Och dessa är ju i dag EU-medlemmar.

Många var de deltagare som konstaterade att Sverige är det mest “utvidgningsvänliga” av alla EU-medlemmar. Man påpekade även att denna terdje Balkankonferens anordnad av Hjalmarsonstifterlsen är ett utmärkt tillfälle att “bland vänner tala öppet om problem och utbyta erfarenheter”.

Deltagarna diskuterade hinder på vägen till fullt EU-medlemskap – som bilaterala tvister. Samtidigt konsterades att utvecklingen går framåt:

– Sedan vi träffades för ett drygt år sedan har vi fått visumfrihet bland annat för oss från Serbien, konstaterade en nöjd Nikola Lazic, riksdagsman från Serbien och internationell sekreterare från Demokratska Stranka Srbije (DSS).

Partier som deltog i rundabordskonferensen var: Partia Demokratike e Shqipërisë i Albanien, Partija Demokratskog Progresa samt Stranka Demokratske Akcije som båda är från Bosnien-Herzegovina, VMRO-DPMNE från Makedonien, Demokratska Stranka Srbije samt G17 Plus som båda är från Serbien.

 

 

 

 

 

Paul Rusesabagina

Ett samtal om utvecklingen i Rwanda var utannonserat inför det seminarium som Hjalmarsonstiftelsen arrangerade onsdag 28 april, 2010. Medverkande var Paul Rusesabagina (mannen som filmen “Hotel Rwanda” baseras på) och riksdagsledamot Christian Holm som nyligen gjort en studieresa till Rwanda. Seminariet kom delvis att illustrera hur svårt det är för tidigare stridande parter att sätta sig ner vid ett förhandlingsbord.

Å ena sidan sägs att Rwanda fortfarande är ett av världens fattigaste länder men att landet på fjorton år genomgått stora positiva förändringar vad gäller ekonomisk utveckling. Den rwandiska regeringen har ett tydligt fokus på att förhindra nya konflikter mellan olika folkgrupper.

Å andra sidan sägs att trots betydande internationella hjälpinsatser och politiska reformer har Rwanda fortfarande problem med respekten för mänskliga rättigheter. Så sent som för någon vecka sedan stängdes två oppositionella tidningar och oppositionella partier måste godkännas av myndigheterna. (mer…)

Göran Lennmarker (till vänster) och Gunnar Hökmark.

Hjalmarsonstiftelsen deltog under Moderaternas kommunala rikskonferens i Göteborg 16-17 april, dels med en monter i utställningshallen, dels arrangerades ett seminarium. Titeln på seminariet var “Konsten att demokratisera världen”.

Seminariet handlade om demokratiutvecklingen i världen i allmänhet och Stiftelsens arbete i synnerhet. Det var tänkt att verksamheten i Kroatien skulle presenteras som ett exempel på hur Hjalmarsonstiftelsen arbetar på bland annat Balkan. På grund av flygstopp kunde inbjudna paneldeltagare från Kroatien dock inte närvara. De som kommit till Göteborg och som berättade om utvecklingen i världen var EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark och utrikesutskottets ordförande (tillika ordförande för Hjalmarsonstiftelsen) Göran Lennmarker. (mer…)