Under gårdagens kväll samlades närmare 9000 personer på centralt belägna torg i städer runt om i Vitryssland för att i ”tysthet” protestera mot den vitryska regimen. På flera platser tog polisen till våld och en svensk diplomat i Minsk angreps. I dag framför utrikesminister Carl Bildt en protest och kallas Vitrysslands ambassdör till UD.

För att inte provocera polisen att ta till våld samlades demonstranterna och vandrade under tystnad. När bilar tutade för att visa sitt stöd för demonstranterna började man dock klappa i händerna. Polisen och specialstyrkor försökte blockera tillfarterna till Minsks centrum. Syftet var att begränsa trafiken och stoppa människor från att ansluta sig till protesten. (mer…)

Gripandet av den serbiska militära ledaren Ratko Mladic välkomnas av ett stort antal ledare i det internationella samfundet. Ratko Mladic var av den Internationella krigsförbrytartribunalen för tidigare Jugoslavien (ICTY) åtalad för krigsbrott. Han har varit på flykt undan rättvisan i närmare 16 år. “Ratko Mladics gripande är bevis för att den serbiska ststen är beredd att uppfylla alla sina internationella skyldigheter, liksom nationell lagstiftning”, sa Suzana Grubješic, Vice ordförande för G17 Plus – Stiftelsens ena systerparti i Serbien. Hon tillade att de som anklagats för de värsta krigsförbrytelserna måste alla ställas inför rätta.

“Vi gratulerar Serbien och president Boris Tadic till att Ratko Mladic har gripits. Det är väldigt viktigt, det innebär att vi kan avsluta ett tragiskt kapitel i Europas historia” menade utrikesminister Carl Bildt. (mer…)

Ytterligare 13 vitryska tjänstemän har lagt till EU:s svarta lista över dem som inte får resa in i EU och vars ekonomiska tillgångar fryses.

EU Ministerrådet har infört mer omfattande sanktioner och lagt till ytterligare 13 vitryska tjänstemän på den svarta listan. De flesta av dem är verksamma i landets rättsliga institutioner, på universitet och i skolor. Ministerrådet förklarar att de senaste restriktiva åtgärderna införs mot Vitryssland med anledning av att den tidigare presidentkandidaten Sannikau och ytterligare ett antal medlemmar i den politiska oppositionen och det civila samhället. (mer…)

Helgen 14-15 maj deltog drygt 15 skribenter i en utbildning arrangerad av Hjalmarsonstiftelsen. För den ena gruppen var det sista delen av denna JHS-utbildning. För en andra grupp var det första delen i en tre-stegs-utbildning.

Nio nya skribenter (grupp 4) deltog i ett helginternat på Odalgården i Uppland 13-15 maj. Detta var det första tillfället för denna grupp och det sista steget i skribentutbildningen för grupp 3. Deltagarna som avslutade sin utbildning var: Leogund De Bruin, Pål Jonson, Markus Jonsson, Jörgen Sollin, Rune Sjöberg och Alrik Williams.

Förutom skrivövningar så bestod programmet under lördagen av en föreläsning av Thomas Gur, skribent och rådgivare till JHS, på temat: Kan Turkiet tjäna som modell för utvecklingen i Nordafrika och mellanöstern efter de folkliga revolterna? Båda grupperna deltog i en efterföljande diskussion och presentationer av två skribenter som studerat och vistats längre tider i främst Egypten.

På söndagen höll Pål Jonson, deltagare i skribentgrupp 3 och utrikespolitisk handläggare för moderaterna i riksdagen, ett uppskattat föredrag om säkerhetspolitik: Europeisk säkerhetspolitik och den transatlantiska länken.

Riksdagsledamot Oskar Öholm hälsar på Nicoal Lazic från serbiska DSS. Stefan Dragojevic, DSS och ambassadör Kire Ilioski, samt Jens Ahl (JHS) ser på.

13-14 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundsbordskonferens för ledarskikten från Stiftelsens samarbetspartier på Balkan. Frågor som diskuterades var bland annat den fortsatta integrationen av Balkanländerna i Europa och EU samt säkerhet ur olika aspekter.

– Det ligger i sakens natur att länderna på Balkan måste själva knacka på EU:s dörr och be om att bli insläppta. EU ber aldrig någon att ansluta sig, sa Walburga Habsburg, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarsonstiftelsens styrelse. Hon fick medhåll från deltagarna vid rundsbordskonferensen.

– EU-kommissionen är en verklig vän. Men kom ihåg att processen inför medlemskap är väldigt närgången. Det var den också för Sverige inför vårt medlemskap, förklarade Göran Lennmarker, ordförande för Hjalmarsonstiftelsen. (mer…)

Utrikesminister Carl Bildt varnar Vitrysslands president Lukasjenko för att utnyttja bombattacken i tunnelbanan i den vitryska huvudstaden, för påhopp på den politiska oppositionen.

“Denna typ av angrepp bör hanteras i laga ordning. Hot och rädsla är inte en framkomlig väg, inte ens för att hantera terrorbrott. Han borde vara medveten om att vi noga följer och noterar ifall han använder dådet som ursäkt för att ytterligare intensifiera förtrycket,” sa Carl Bildt till EU Observer den April 14, 2011. (mer…)

Sverige bidrar med flyg för humanitär evakuering och 33 miljoner svenska kronor till stöd för insatser för de drabbade i Libyen.

Regeringen har beslutat att det svenska Herculesplan som redan finns på plats i Malta som en del av en konsulär evakueringsoperation ska ställas till FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) och International Organization for Migrations (IOM) förfogande i syfte att bistå med evakueringen av nödställda vid den tunisiska gränsen.

Samtidigt meddelar UD att biståndsorganisationen Sida kommer att bidra med totalt 33 miljoner kronor som svar på de appeller från de humanitära organisationerna på plats.

“Situationen i Vitryssland är inte ny men den har förvärrats”, förklarade Stefan Eriksson, svensk ambassadör i Minsk när han på tisdagen talade på ett seminarium arrangerat av Hjalmarsonstiftelsen. Seminariet leddes av Christian Holm, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarsonstiftelsens styrelse, med många egna erfarenheter från Vitryssland.

Ambassadör Stefan Eriksson.

Stefan Eriksson förklarade att han bedömer att beslutet kom från president Alexandr Lukasjenka att brutalt slå till mot den politiska oppositionen på valdagen den 19 december, 2010. “Men många faktorer samverkade sannolikt” slog han fast. Kanske var det KGB som oroats av den mindre liberalisering som de politiska partierna upplevde under månaden före valet? En liberalisering som bland annat innebar att oppositionens kandidater fick tid att presentera sina budskap i tv.

– I dag är det frågan om en kampanj mot hela civilsamhället i Vitryssland, sa Stefan Eriksson. (mer…)

Alliansen har fört in Sverige i det europeiska samarbetets centrum. Med de rödgröna skulle Sverige spela en helt annan och mer undanskymd roll och det skulle både Sverige och EU förlora på, skriver Olof Ehrenkrona. Han menar att det rödgröna kravet på att USA ska avveckla sina militärbaser visar att Vänstern skaffat sig ett icke oväsentligt inflytande på ett område som rör den globala säkerheten.

Lars Ohly vill upplösa EU och att Sverige ska ta ledningen i det arbetet genom att lämna unionen. Han vill att Sverige ska dra sig ur Afghanistan och styrs i hela sin utrikes- och säkerhetspolitik av vänsterns notoriska fientlighet mot USA och allt västligt samarbete. I de viktiga globaliseringsfrågorna är Vänsterpartiet emot inte bara allt som driver den ekonomiska utvecklingen och fattigdomsbekämpningen utan också ofta mot utvecklingen i sig. ”Vänsterns största misstag är att den inte har bejakat globaliseringen”, anförtrodde mig den numera pensionerade V-riksdagsmannen Johan Lönnroth i samband med en debatt i Göteborg för ett par år sedan. (mer…)

Göran Lennmarker (till vänster) och Gunnar Hökmark.

Hjalmarsonstiftelsen deltog under Moderaternas kommunala rikskonferens i Göteborg 16-17 april, dels med en monter i utställningshallen, dels arrangerades ett seminarium. Titeln på seminariet var “Konsten att demokratisera världen”.

Seminariet handlade om demokratiutvecklingen i världen i allmänhet och Stiftelsens arbete i synnerhet. Det var tänkt att verksamheten i Kroatien skulle presenteras som ett exempel på hur Hjalmarsonstiftelsen arbetar på bland annat Balkan. På grund av flygstopp kunde inbjudna paneldeltagare från Kroatien dock inte närvara. De som kommit till Göteborg och som berättade om utvecklingen i världen var EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark och utrikesutskottets ordförande (tillika ordförande för Hjalmarsonstiftelsen) Göran Lennmarker. (mer…)