I en rapport som publicerades den 12 oktober konstaterar EU-kommissionen “att Kroatien uppfyller de politiska kriterierna”. Man räknar med att Kroatien även klarar av de ekonomiska och andra kriterier, vilket bereder vägen för ett medlemskap från den 1 juli 2013. Samtidigt rekommenderade Kommissionen att Serbien beviljas status som kandidatland samt att Montenegro får inleda anslutningsförhandlingar.

I den årliga rapporten informerar Kommissionen om de framsteg som aspirerande EU-medlemmar gjort. I årets rapport gäller detta västra Balkan, Turkiet och Island. (mer…)

På tisdagen lades ytterligare 16 namn till listan över personer som är ansvariga för förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter i Vitryssland. Personerna på listan är förbjudna att resa till någon av EU:s medlemsstater. Dessutom har deras eventuella tillgångar inom Europeiska unionen frysts.

Europeiska Unionens råd har än en gång granskat sanktionerna mot den vitryska regimen för dess förtrycket mot den politiska oppositionen samt det civila samhället efter presidentvalet 2010.

Nästan 200 personer var redan sedan tidigare föremål för reseförbud och frysta tillgångar inom EU.

Läs pressmeddelandet (på engelska)

Idag avslogs tidigare premiärminister Julia Tymosjenkos överklagande av att hon under pågående rättsprocess arresterats i en ukrainsk domstol. Det var i fredags som Julia Tymosjenko, oppositionsledaren och tidigare premiärministern, greps i rättssalen med hänvisning till att hon ”systematiskt stört förhandlingarna”. Julia Tymosjenko leddes under poliseskort ut från rättssalen och överfördes direkt till häkte.

Enligt domaren finns det ingen anledning att ändra beslutet om arrest eftersom det i överklagandet, som överlämnats av Julia Tymosjenkos försvar, inte finns någon ”objektiv förklaring i enlighet med den ukrainska lagen”. (mer…)

EU:s finansministrar träffades i dag i Luxemburg för att diskutera fortsatta sanktioner mot den vitryske presidenten Aliaksandr Lukasjenkas regim.

Utrikesministrarna fördömde de politiskt motiverade häktningar och fängelsedomar som riktats mot oberoende media och politiska opposition – däribland ett flertal presidentkandidater. Utöver att införa reserestriktioner och frysa tillgångar för ett flertal nyckelpersoner beslutade Ministerrådet att införa ett handelsstopp för vapen och materiel som skulle kunna användas för att förtrycka oppositionen. Rådet beslöt också frysa tillgångar för tre företag som kopplats till regimen. (mer…)

Gripandet av den serbiska militära ledaren Ratko Mladic välkomnas av ett stort antal ledare i det internationella samfundet. Ratko Mladic var av den Internationella krigsförbrytartribunalen för tidigare Jugoslavien (ICTY) åtalad för krigsbrott. Han har varit på flykt undan rättvisan i närmare 16 år. “Ratko Mladics gripande är bevis för att den serbiska ststen är beredd att uppfylla alla sina internationella skyldigheter, liksom nationell lagstiftning”, sa Suzana Grubješic, Vice ordförande för G17 Plus – Stiftelsens ena systerparti i Serbien. Hon tillade att de som anklagats för de värsta krigsförbrytelserna måste alla ställas inför rätta.

“Vi gratulerar Serbien och president Boris Tadic till att Ratko Mladic har gripits. Det är väldigt viktigt, det innebär att vi kan avsluta ett tragiskt kapitel i Europas historia” menade utrikesminister Carl Bildt. (mer…)

Ytterligare 13 vitryska tjänstemän har lagt till EU:s svarta lista över dem som inte får resa in i EU och vars ekonomiska tillgångar fryses.

EU Ministerrådet har infört mer omfattande sanktioner och lagt till ytterligare 13 vitryska tjänstemän på den svarta listan. De flesta av dem är verksamma i landets rättsliga institutioner, på universitet och i skolor. Ministerrådet förklarar att de senaste restriktiva åtgärderna införs mot Vitryssland med anledning av att den tidigare presidentkandidaten Sannikau och ytterligare ett antal medlemmar i den politiska oppositionen och det civila samhället. (mer…)

Riksdagsledamot Oskar Öholm hälsar på Nicoal Lazic från serbiska DSS. Stefan Dragojevic, DSS och ambassadör Kire Ilioski, samt Jens Ahl (JHS) ser på.

13-14 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundsbordskonferens för ledarskikten från Stiftelsens samarbetspartier på Balkan. Frågor som diskuterades var bland annat den fortsatta integrationen av Balkanländerna i Europa och EU samt säkerhet ur olika aspekter.

– Det ligger i sakens natur att länderna på Balkan måste själva knacka på EU:s dörr och be om att bli insläppta. EU ber aldrig någon att ansluta sig, sa Walburga Habsburg, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarsonstiftelsens styrelse. Hon fick medhåll från deltagarna vid rundsbordskonferensen.

– EU-kommissionen är en verklig vän. Men kom ihåg att processen inför medlemskap är väldigt närgången. Det var den också för Sverige inför vårt medlemskap, förklarade Göran Lennmarker, ordförande för Hjalmarsonstiftelsen. (mer…)

Den 28-31 mars genomfördes en studieresa till Bryssel med deltagare från ungdomsorganisation till det georgiska regeringspartiet United National Movement (UNM). Under de fyra dagarna besökte ungdomarna European People’s Partys huvudkontor, Europeiska Kommissionen, NATO:s högkvarter, Georgiens ambassad samt Europaparlamentet där de blanda annat träffade parlamentarikern Anna Ibrisagic.

Syftet med studieresan var främst att öka kunskaperna om den Europeiska Unionen och förståelsen för medlemskapsprocessen hos nästa generations georgiska politiker. Vid besöken knöt deltagarna även viktiga kontakter.

Intresset för ett framtida EU- samt NATO-medlemskap är mycket stort hos ungdomarna i UNM. Diskussionerna vid besöken handlade framför allt om Georgiens väg till att bli en del av den europeiska gemenskapen men även den nordatlantiska freds- och säkerhetsalliansen.

Vasil Parfiankou, som var en del av presidentkandidaten Uladzimir Niakliajeu (Tell the Truth) kampanjenteam dömdes den 17 februari till fyra ås fängelse. Han anklagades för att ha begått brott enligt paragraf 2 artikel 293 i den vitryska strafflagen – “mass upplopp”. Dessutom fick han böter på närmare $ 5000. Vasilij Parfenkov påstods ha gjort åverkan på statlig egendom, dvs krossat glas på en regeringsbyggnad vid Frihetstorget, under protesterna efter presidentvalet den 19 december förra året.

Vasil Parfiankou var den förste att ställas inför rätta av alla de som arresterades efter demonstration i Minsk. “Totalt 42 personer, inklusive ordföranden i United Civil Party (UCP) Anatoly Liebedko, fem tidigare presidentkandidaterna, och andra oppositionsledare, anklagas mass-upplopp”, skriver UCP på sin hemsida. (mer…)

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade en studieresa till Bryssel den 25-28 januari för en grupp yngre politiker från bosniska Party for Democratic Action, SDA.

Programmet inkluderade besök vid Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, European People’s Party samt Nato. Deltagarna fick även möjlighet att träffa och samtala meChristofer Fjellner samtalar med besökarna från SDA.d Bosniens ambassadör till EU. I Europaparlamentet träffade gruppen de svenska ledamöterna Anna Ibrisagic och Christofer Fjellner, som båda berättade om olika aspekter av arbetet i Bryssel och sina respektive hemregioner. Deltagarna var nöjda med besöket och menade att det är värdefullt att få en djupare förståelse för, såväl som möjlighet att diskutera, sitt lands relationer med Europeiska Unionen samt Nato.

På bilden ses Christofer Fjellner diskutera arbetet i Europaparlamentet med deltagarna från SDA.