Moldavien är det land bland de forna sovjetrepublikerna som haft mest positiv syn på EU. Nyligen fick ett antal moldaviska ungdomar chansen att delta i en uppsatstävling om europeisk integration organiserad av Transparency International. Målet med tävlingen var att ungdomarna skulle få större kunskap om EU. I dagsläget ses den utbredda korruptionen i landet som det största hotet mot en lyckad integration för Moldavien, sa chefen för EU:s delegation i Moldavien, Pirkka Tapiola som besökte tävlingen.

Läs mer här.

Women's Round-Table 2015

Margaretha af Ugglas i ett anförande om europeisk stabilitet och fred

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade mellan den 25-27 februari för femte gången rundabordssamtal inriktade mot kvinnliga representanter från Stiftelsens samarbetsorganisationer från den balkanska regionen. Samtalen ägde rum i Stockholm och syftet var att diskutera Balkans integration i den Europeiska Unionen. (mer…)

Den 10-13 juni arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) en studieresa till Bryssel för medlemmar ur vårt bosniska samarbetsparti SDA. Målgruppen var ungdomar som fullföljt en längre utbildning i regi av JHS och SDA:s politiska akademi i Bosnien och Hercegovina (BiH). (mer…)

I en ny rapport från European Stability Initiative (ESI) analyseras det rådande läget mellan Turkiet och EU i frågan om visumfrihet. Rapporten presenterar även ett antal förslag för att möjliggöra visumfrihet innan 2015.

Läs rapporten “Cutting the Visa Knot”

En ny rysk ridå håller på att sänka sig ner och dela Europa. Bakom den döljer sig politiska och ekonomiska krafter där privat och offentlig maktutövning smält samman. Det leder till en makt utan insyn, kontroll eller ansvar vare sig det gäller det egna landet eller omvärlden, skriver Gunnar Hökmark, moderat europaparlamentariker, på DN Debatt. (mer…)

För andra gången i år arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) en studieresa till Bryssel för ungdomar från det makedonska regeringspartiet VMRO-DPMNE. Studiebesöket som pågick 26-29 november omfattade möten på EU och NATO. Ungdomarna som till största delen bestod av studenter, var knutna till VMRO-DPMNE:s ungdomsförbund eller hade lokala förtroendeuppdrag. (mer…)

Unga politiker från Makedonien besökte Kommissionen i Bryssel.

Makedonien är en av de aktuella kandidaterna till ett framtida EU-medlemskap. Över 85 procent av landets befolkning stödjer medlemskap i både EU och NATO. Men innan Makedonien kan gå med i någon av organisationerna, måste den känsliga namnkonflikten med Grekland lösas.

Som en del av projektet EU-integration på Balkan bjöd Jarl Hjalmarson Stiftelsen in unga politiker från det makedonska regeringspartiet, VMRO-DPMNE, till en konferens i Bryssel, 7-10 februari 2012.

Gruppen av entusiastiska ungdomspolitiker besökte EU:s huvudsakliga institutioner som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. I Parlamentet träffade de Anna-Maria Corazza Bildt som beskrev sitt arbete som EU-parlamentariker. På Kommissionen fick de en introduktion till EU:s historia av experterna Willem Noë och Mark Corner.

Utvidgningen av EU var inte helt oväntat överst på deltagarnas lista över intresseområden. Makedonierna ville få besked om när de tidigast kan bli medlemmar, men av förklarliga skäl kunde de inte få annat än generella uppskattningar.

Diskussionen om medlemskap var också i fokus i samband med besöket på NATO:s högkvarter. På grund av säkerhetsskäl ser många makedonier ett NATO-medlemskap som viktigare än ett medlemskap i EU. 2008 var landet på väg in i den europeisk-nordamerikanska försvarsalliansen, men blockerades av Grekland.

”I vårt land diskuterar alla politik”, berättade en av konferensens deltagare. Det har gått 21 år sedan Makedonien blev självständigt och landet befinner sig fortfarande i en genomgripande förändringsfas. En sak är dock säker: önskan om att bli en del av Europa är högt prioriterad hos den nya generationen.

Deltagarna från SDA tillsammans med Klas Hjort framför Europaparlamentet.

Den 23-26 januari arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en studieresa för unga politiker från Bosnien och partiet SDA. Den första dagen inleddes med ett mycket uppskattat besök i Europaparlamentet. Där träffade deltagarna bland andra Kristina Lutz, kanslichef för Moderaterna i Parlamentet. De besökte även Europaparlamerntarikern Anna Maria Corazza Bildt. Hon berättade om sina erfarenheter från Balkan och de frågorna som just nu diskuteras inom EU, bland annat finanskrisen och familjens rättigheter. Besöket avslutades med en sightseeing  i Parlamentet under ledning av Klas Hjort som arbetar för den moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner. Efter en intressant förmiddag i Parlamentet tillbringades eftermiddagen på Kommissionen.

På den andra dagens förmiddagen fick de bosniska deltagarna träffa den bosniska EU-ambassadören Osman Topčagić, följt av en bussfärd till Nato. Där väntade tre möten varav det sista var med Ambassadör Branimir Jukic, som är Bosnien-Hercegovinas Nato-ambassadör. Gruppdeltagarna var mycket intresserade av Nato och dess aktiviteter. På hemresedagens förmiddag hann deltagarna med ett besök på Europarådet där de mötte Maria Sevdali som berättade om hur rådet fungerar, viktiga politiska frågor och hur det är att arbeta med ett roterande ordförandeskap.

Suzana Grubješić, vice partiledare för G17 plus, talar om Europeiska Unionen.

Den 20-22 januari arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens på temat ”Political branding och EU-integration” tillsammans med G17 Plus i Serbien. Platsen för konferensen var staden Nis, cirka tre timmars resa från Belgrad. Det här var den sista konferensen i en serie på tre delar.

Lördagen inleddes av Klas Hjort, som arbetar för Christofer Fjellner i Europa Parlamentet. Han berättade om hur EU fungerar, hur man får inflytande och varför EU är viktigt. På eftermiddagen gästades konferensen av Suzana Grubješić, som är vice partiledare för G17 Plus. Hon talade om EU-integration från ett Serbiskt perspektiv. (mer…)

Walburga Habsburg Douglas presenterade resolutionen som ordförande för "EPP and likeminded groups in the OSCE PA".

I ett uttalande från den 8 december, 2011, uppmanas Europeiska unionen, OSCE och Europarådet att noga övervaka det kommande presidentvalet i Ryssland [4 Mars 2012].

European People’s Part (EPP) förklarar att de ryska myndigheterna måste “uppfylla sina skyldigheter vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati inom ramen för OSCE:s regelverk och Europarådet. Detta gäller regler och praxis i processen att registrera politiska partier så att dessa obehindrat kan verka på den politiska arenen inför presidentvalet 2012 “.

EPP menar också att Europaparlamentet bör fördöma de massarresteringar som skett efter valet. Under dagarna direkt efter valet samlades tusentals människor för att demonstrera mot valresultatet för representationen i den ryska Statsduman. Minst 15 000 människor samlades på måndagen efter valhelgen i centrala Moskva. I oroligheterna har den demokratiska oppositionen och flera av deras ledare och mänskliga rättigheter försvarare inklusive Boris Nemtsov arresterats. Nemtsov frigavs efter en kort tid.

Läs hela EPP:s uttalande (på engelska)