2012 förlorade Jarl Hjalmarson Stiftelsens georgiska samarbetsparti, United National Movement (UNM) parlamentsvalet.  Nu är partiet mitt uppe i den omvandling som ofta följer av en valförlust. Man har både tappat och vunnit nya medlemmar. Samtidigt visar opinionsundersökningar att stödet minskar för den sittande regeringskoalitionen Georgian Dream, som börjar få problem att infria sina vallöften. (mer…)

Jarl Hjalmarson Stiftelsen fanns på plats under moderaternas arbetsstämma i Norrköping mellan den 17-20 oktober för att informera om stiftelsens verksamhet. Med oss hade vi delegater från våra nordiska grannländer. Från Finland närvarade Anne-Marie Virolainen, vice ordförande i Samlingspartiet tillika ledamot i parlamentet, och från Norge Thomas Berg Olsen, organisationschef på Höyre, Tord Bergesen, internationell chef på Höyre, Eirik Moen, generalsekreterare i IDU samt Ingejerd Schou, vicepresident i det norska Stortinget.

Våra utländska gäster från Norge och Finland med stadsminister Fredrik Reinfeldt.

Våra utländska gäster från Norge och Finland med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt i mitten

Till arbetsstämman samlades moderaternas partistyrelse och 200 av förbunden valda ombud från hela landet. Stämman behandlade moderaternas nya handlingsprogram och partiets framtidsförslag. Dessutom fastställdes listan till Europaparlamentsvalet.

För Jarl Hjalmarson Stiftelsens informationsverksamhet är förtroendevalda moderater en viktig målgrupp, då stiftelsens verksamhet i stor utsträckning bygger på volontärinsatser av personer med erfarenhet av föreningsliv och olika typer av politiska uppdrag.

Margaretha af Ugglas, f.d. utrikesminister samt f.d. ordförande för JHS

Margaretha af Ugglas, f.d. utrikesminister samt f.d. ordförande för JHS

Den 21 mars anordnades ett halvdagsseminarium i Stockholm om Jarl Hjalmarson Stiftelsens verksamhet och svenskt demokratibistånd. Deltagarna var förtroendevalda moderater från hela landet, med intresse för utrikespolitik och demokratistöd. (mer…)

Onsdagen den 14 november anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett halvdagsseminarium om vårt arbete och om svenskt demokratibistånd, för moderata politiker från hela landet. Utbildningen är ett led i arbetet att informera vårt nätverk i Sverige om hur vi bedriver demokratiuppbyggande verksamhet runt om i världen. (mer…)

Biståndsminister Gunilla Carlsson och Ambassadör Matthew Barzun.

Frihet, bistånd och demokrati var temat på ett seminarium som Hjalmarsonstiftelsen arrangerade under Sverigemötet i Karlstad 6-7 maj.

– Antalet användare av internet har fördubblats från 2005 till i dag, förklarade Hanna Hellquist, statssekreterare på UD och moderator på seminariet. Hon  presenterade de två paneldeltagarna: Gunilla Carlsson, biståndsminister och Matthew Barzun, amerikansk ambassadör i Sverige och tidigare internetentreprenör. (mer…)

Sverige bidrar med flyg för humanitär evakuering och 33 miljoner svenska kronor till stöd för insatser för de drabbade i Libyen.

Regeringen har beslutat att det svenska Herculesplan som redan finns på plats i Malta som en del av en konsulär evakueringsoperation ska ställas till FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) och International Organization for Migrations (IOM) förfogande i syfte att bistå med evakueringen av nödställda vid den tunisiska gränsen.

Samtidigt meddelar UD att biståndsorganisationen Sida kommer att bidra med totalt 33 miljoner kronor som svar på de appeller från de humanitära organisationerna på plats.

Christian Holm, moderat riksdagsledamot, ordförande för riksdagens Vitrysslandnätverk samt ledamot av JHS styrelse reser med Carl Bildt till Warzawa för att delta i den internationella givarkonferensen, “Solidarity with Belarus”, som Polen anordnar.

“Sverige berett att öka stödet till det vitryska civilsamhället” lyder rubriken på dett pressmeddelande som Utrikesdepartementet publicerat inför Carl Bildt resa Warzawa den 2 februari, 2011. Förutom Christian Holm så finns även Robert Hårdh, Civil Rights Defenders med i den svenska delegationen.

Läs UD:s pressmeddelande

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett biståndsminister Gunilla Carlsson till att ingå i FN:s nya Högnivåpanel för Global hållbarhet.

– Jag är glad för förtroendet att få ingå i denna panel för en så viktig fråga för hela mänskligheten. Det är också ett erkännande av Sveriges mycket målmedvetna arbete för en hållbar miljö för människor i både rika och fattiga länder, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

”Mycket gott arbete utförs av de stiftelser som finns anknyta till våra politiska partier. De bygger nätverk, stöder individer, sprider idéer och utbildar morgondagens politiker i länder där demokratin ännu är skör. Sådana stiftelser fanns tidigt i det som då hette Västtyskland, och i USA finns också betydande sådana i form av National Democratic Institute och International Republican Institute. För två decennier sedan – det var den tidigare borgerliga regeringen – införde vi detta i Sverige också som ett led i en bredare global demokratiseringsstrategi. Och sedan dess har t ex Jarl Hjalmarson Stiftelsen och Olof Palmes Internationella Centrum gjort jätteinsatser – ofta i det dolda – för att bygga demokratins förutsättningar i olika länder.”

Läs Carl Bildts blogginlägg om det svenska demokratibiståndet

Biståndsminister Gunilla Carlsson har utsett en ny tillförordnad generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida. Anledningen sägs vara att myndighetens ledning vare sig tillräckligt skött om sitt eget hus eller på ett tillfredställande sätt genomfört beslut fattade av riksdag och regering. Och, förklarar biståndsminister Gunilla Carlsson, eftersom det rör sig om skattekronor, som rätt använda gör stor skillnad, så finns all anledning att ”ställa krav på ordning och reda”.

Biståndsminister Gunilla Carlsson har utsett Charlotte Petri Gornitzka till vikarierande generaldirektör för Sida. Anders Nordström som började sitt arbete som generaldirektör för Sida så sent som i januari 2008, kommer att under de kvarvarande fyra åren av sitt förordnande arbeta inom UD.

Charlotte Petri Gornitzka var senast generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen Alliansen. Till sin hjälp inom Sida får hon Bo Netz, departementsråd som bland annat varit tillförordnad chef för finansdepartementets budgetavdelning. För att råda bot på den brist på styrning och ordning, som regeringen anser finns i Sida kommer man dessutom inom kort kommer att ge myndigheten ett tydligare uppdrag – genom en reviderad instruktion. Därtill ska Sidas insynsråd ersättas med en styrelse ”med fullt ansvar”. (mer…)