EU efter Lissabonfördraget.

Författare: Göran Lennmarker, ordförande JHS. Utkom 2009.

Läs rapporten

Författare: Benjamin Kazeff Silberstein. Utkom oktober 2009.

Läs rapporten

Författare: Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m). Utkom 2005.

Läs rapporten

 

Författare: Henrik von Sydow, riksdagsledamot (m). Utkom 2005.

Läs rapporten