Världen sörjer med den polska nationen efter flygolyckan i Ryssland då nära 100 personer omkom inklusive Polens president och landets högsta militära ledning.

Statsminister Fredrik Reinfeldts officiella uttalande lyder:

“Jag har med bestörtning tagit emot beskedet att Polens president Lech Kaczynski med fru och en stor delegation företrädare för det polska samhället har omkommit idag i en flygolycka. Det som hänt är en stor katastrof för vårt grannland, och våra tankar är idag med anhöriga och vänner till de omkomna liksom med hela den polska nationen.”

(mer…)

I slutet av februari beordrade en civil turkisk åklagare gripandet av ett tiotal aktiva höga officerare i de turkiska väpnade styrkorna för att de planerat en statskupp mot den då sittande AKP-regeringen.    Det är första gången som den civila turkiska rättsapparaten har gripit ett så stort antal aktiva officerare för kupplaner.

I slutet av februari beordrade en civil turkisk åklagare gripandet av ett tiotal aktiva höga officerare i de turkiska väpnade styrkorna för att de under perioden december 2002 – mars 2003 hade planerat en statskupp mot den då sittande AKP-regeringen under den dåvarande premiärministern Abdullah Gül, den nuvarande presidenten.

Gripandena kom efter det att en turkisk dagstidning, Taraf, publicerat de kupplaner som en grupp på cirka 150 officerare, däribland ett tjugotal generaler, inom den turkiska armén sammanställt på ett seminarium som formellt handlade om planeringen av ett krigsspel. (mer…)

Till 20-årsminnet av murens fall den 9 november 1989, gavs Slavenka Drakulics novellsamling ”Katt i Warszawa – och andra berättelser om livet under kommunismen” ut i flera länder. I sex olika noveller skildras livet bakom järnridån ur olika betraktares ögon. Kanske kan dessa mer lättillgängliga berättelser bidra till att kommunismens förtryck inte faller i glömska, skriver Erika Aldenberg.

I likhet med en, under kommunismen, vanligt förekommande berättarform använder Drakulic sig av djurfabler som form för sina noveller. Fabeln, ett sätt att berätta som bringar lärdom och sensmoral men inte nödvändigtvis behöver vara sann.

Under kommunismen använde man gärna fabler och satir i berättandet för att undgå partiets och lagens långa arm. Djuren i Drakulics fabler har fått karaktäristiska drag och spelar på symbolik och igenkännande i de självständiga novellerna. Som korpen i Tirana som uppsöker en psykoterapeut till följd av att ha varit vittne till ett politikermord, där det i sammanhanget kanske är märkligare med individualterapi i det paranoida Albanien, än att patienten i själva verket är en korp. Eller musen Bohumil som ur ett grodperspektiv guidar på kommunismens museum i Prag, där det likt under kommunismens tid är fulheten som härskar och där historiens lämningar är viktigare än ideologi. Eller mullvadens förundran över hur människorna i det banan-lösa överlandet i öst, precis som mullvadar, gräver ner sig i underlandet för att leta bananer på den västra sidan av muren. Alla skildrar de olika berättelser om människornas liv bakom järnridån. (mer…)

En vanlig invändning mot en ökad resultatstyrning av bistånd är att biståndet omfattar värden som är svåra att mäta. Detta var också huvudlinjen i det öppna brev som några Sidachefer nyligen skickade till Biståndsminister Gunilla Carlsson som ett svar på hennes strävan att öka resultatmätningen i det svenska biståndet.

 Det finns dock ingenting som säger att bistånd inte skulle kunna mätas eller utformas på ett sätt som tillåter mätning. Under ett seminarium den 5 februari, arrangerat av Svenskt Näringsliv, diskuterade Abhijit Banerjee, utvecklingsekonom på MIT Department of Economics hur vetenskapliga metoder, såsom statistik och testgrupper skulle kunna användas för att öka kvaliteten i biståndet. (mer…)

Regeringen har i dag beslutat att förstärka Sveriges närvaron i Kaukasus och på Balkan genom uppgradering till ambassader av nuvarande sektionskanslierna i Pristina (Kosovo), Tblisi (Georgien), Chisinau (Moldavien) och Tirana (Albanien).

Fler sektionskontor i Västafrika görs också om till ambassader genom uppgradering av sektionskanslierna i Bamako (Mali), i Ouagadougou (Burkina Faso) och Monrovia (Liberia). Även i Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), och i Phnom Penh (Kambodja) uppgraderas sektionskanslier till ambassader. Samtidigt stängs ambassaderna i Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana, Luxemburg och Sofia. (mer…)

Den 13 december förra året röstade 8,2 miljoner chilenare i presidentval. Ingen av kandidaterna lyckades få egen majoritet. De två som fick flest röster, Sebastian Piñera (44%) och Eduardo Frei (29%), gick vidare till en andra valomgång som hölls den 17 januari 2010. Segrare blev Piñera med 51,6% mot Freis 48,4%. 

Just nu är det semestertider i Chile och den nyvalde presidenten tillträder först den 11 mars, men redan är aktiviteterna i full gång för att bilda den nya regeringen och för att förbereda det kommande regeringsarbetet. En viktig del av presidentens makt i Chile är möjligheten att lägga fram lagförslag, vilket är ett av skälen till att den nya administrationen inte vill förlora tid utan snabbt förbereda så mycket som är möjligt inför maktövertagandet. (mer…)

A common criticism of an increased result orientation in development aid is that it embraces values that may be difficult to measure. In an open letter to the Minister for Development Cooperation Gunilla Carlsson, who has been a strong advocate of measurement reforms, several SIDA officials recently raised such concerns.

However, there are no reasons why aid should not be measurable, or at least be designed to allow for measuring. At a seminar, hosted by the Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv), Professor Abhijit Benerjee, development economist at the MIT Department of Economics, discussed how scientific methods such as statistics and control groups, could be used to raise aid quality and cost efficiency. (mer…)

Den ryske ekonomen och reformpolitikern Jegor Gajdar avled hastigt den 16 december, 53 år gammal, son till en amiral. Han skrev in sig i den ryska historien och världspolitiken i början av 90-talet när han som kortvarig premiärminister under president Jeltsin ledde den regering som skulle sätta den postsovjetiska ekonomin på fötter efter Sovjetunionens kollaps.

 För detta vann han omvärldens erkännande, men knappast folkets kärlek. Den så kallade chockterapin, förknippad med de inlånade ekonomkollegerna Anders Åslund och Jeffrey Sachs, var en nödvändig men brutal övergång från planekonomiskt slöseri till marknadsekonomiska principer. Det visade sig snabbt att den sovjetiska ekonomin var så dysfunktionell att den inte gick att reformera, som det äldre gardet fortfarande trodde och Michail Gorbatjov hade försökt.

 Det viktiga för räddningsteamet var brytningen med det gamla, medan positiva effekter lät vänta på sig. En försvårande faktor var att motkrafterna i det ännu kommunistdominerade politiska etablissemanget kring Jeltsin bromsade liberaliseringen. Någon klass av entreprenörer som kunde bära upp förnyelsen fanns inte efter den långa diktaturen. Oligarker och korruption tog över. (mer…)