På tisdagen lades ytterligare 16 namn till listan över personer som är ansvariga för förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter i Vitryssland. Personerna på listan är förbjudna att resa till någon av EU:s medlemsstater. Dessutom har deras eventuella tillgångar inom Europeiska unionen frysts.

Europeiska Unionens råd har än en gång granskat sanktionerna mot den vitryska regimen för dess förtrycket mot den politiska oppositionen samt det civila samhället efter presidentvalet 2010.

Nästan 200 personer var redan sedan tidigare föremål för reseförbud och frysta tillgångar inom EU.

Läs pressmeddelandet (på engelska)

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog på torsdagen ett beslut om att anordna en paneldiskussion om yttrandefrihet på nätet vid dess nästa session i mars 2012. Beslutet antogs utan omröstning på förslag av Sverige, med stöd av över femtio stater från hela världen. Det blir första gången rådet diskuterar frågan om yttrandefrihet på internet.

– Det här är en stor framgång för Sverige som har drivit frågan om att mänskliga rättigheter ska gälla såväl online som offline, säger utrikesminister Carl Bildt. (mer…)

Wilfried Martens, ordförande för EPP, begärde under sitt besök i Ukraina, den 13-16 september, tillstånd från Pechersk tingsrätt i Kiev för att få besöka tidigare premiärministern Julia Tymosjenko i häktet. Begäran avslogs. Nyligen ajournerades rättegången till den 27 september efter påtryckningar från USA och EU.

Domarens hantering av rättegången har lett till kritik från Julia Tymosjenkos anhängare. Dessutom hävdar hennes advokater att den snabbt genomförda rättegången inte gav dem tillräckligt med tid till att förbereda ärendet. Advokaterna uppmanar också rätten att ändra de restriktioner som införts mot Julia Tymosjenko samt att frige henne från häktet. (mer…)

I ett uttalande vädjar den amerikanske senatorn John McCain (R-AZ) och European People’s Partys ordförande Wilfried Martens till de ukrainska myndigheterna att frige Yulia Tymoshenko mot borgen. De vädjade till den ukrainske riksåklagaren att Yulia Tymoshenko, ledare för Batkivshchyna partiet och tidigare premiärminister som arresterades under tvivelaktiga omständigheter den 5 augusti 2011, ska släppas fri mot borgen.

Läs pressmeddelandet (på engelska)

De nordiska och baltiska länderna har idag skrivit under ett samförståndsavtal om postering av diplomater på varandras utlandsmyndigheter. Avtalet ska underlätta för de nordisk-baltiska länderna att upprätthålla en diplomatisk närvaro runt om i världen genom flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

Läs regeringens pressmeddelande

Idag avslogs tidigare premiärminister Julia Tymosjenkos överklagande av att hon under pågående rättsprocess arresterats i en ukrainsk domstol. Det var i fredags som Julia Tymosjenko, oppositionsledaren och tidigare premiärministern, greps i rättssalen med hänvisning till att hon ”systematiskt stört förhandlingarna”. Julia Tymosjenko leddes under poliseskort ut från rättssalen och överfördes direkt till häkte.

Enligt domaren finns det ingen anledning att ändra beslutet om arrest eftersom det i överklagandet, som överlämnats av Julia Tymosjenkos försvar, inte finns någon ”objektiv förklaring i enlighet med den ukrainska lagen”. (mer…)

Andrej Pachobut, en välkänd journalist på Polens största dagstidning Gazeta Wyborcza och demokratisk aktivist i Vitryssland, har dömts till tre år villkorlig dom. Domstolen i Hrodna fann honom skyldig till förtal av president Lukasjenka.

Åklagaren yrkade på tre års fängelse för Andrej Pachobut. Åtal väcktes i enlighet med två olika artiklar i den vitryska strafflagen: Artikel 368, del 1, “förolämpning av presidenten”, och artikel 367, del 1 “förtal mot presidenten”. Straffet för brott mot dessa kan vara upp till fyra års fängelse. Andrej Pachobut har suttit häktad i mer än två månader före rättegången.

Under gårdagens kväll samlades närmare 9000 personer på centralt belägna torg i städer runt om i Vitryssland för att i ”tysthet” protestera mot den vitryska regimen. På flera platser tog polisen till våld och en svensk diplomat i Minsk angreps. I dag framför utrikesminister Carl Bildt en protest och kallas Vitrysslands ambassdör till UD.

För att inte provocera polisen att ta till våld samlades demonstranterna och vandrade under tystnad. När bilar tutade för att visa sitt stöd för demonstranterna började man dock klappa i händerna. Polisen och specialstyrkor försökte blockera tillfarterna till Minsks centrum. Syftet var att begränsa trafiken och stoppa människor från att ansluta sig till protesten. (mer…)

De fyra ordförandena för det ryska oppositionspartiet PARNAS, Michail Kasianov, Vladimir Milov, Boris Nemtsov och Vladimir Ryzhkov, kommenterar i dag den ryska regimens vägan att registrera PARNAS och därmed möjliggöra för partiet att ställa upp i kommande val. I uttalandet förklaras att man kommer att hålla en konferens den 2 juli för att diskutera framtiden. De uppmanar alla ryssar att delta i en demonstration “Mot tyranni! Mot korruption! För fria och rättvisa val!” som hålls på söndag 25 juni kl 13:00 i Moskva på Pushkinskaya torget.

Uttalande
av ordförandena i People’s Freedom Party

Avslaget på ansökan om registrering av People’s Freedom Party är ett logiskt beslut med tanke på att den härskande eliten med alla medel vill stanna kvar vid makten. Beslutet är inte ett unikt fall av politiskt förtryck. Vägran att registrera oppositionspartier strider mot den ryska konstitutionen och internationella åtaganden som vårt land gjort. Rösträtten begränsas för miljoner ryska medborgare som en följd av att de fråntas rätten att välja sina representanter till regeringen på både federal och regional nivå . (mer…)

Det ryska justitiedepartementet har låtit meddela att man avslår ansökan om registrering av “Folkets frihetsparti” (även kallat Parnas). Bakom ansökan står fyra oppositionspolitiker: Michail Kasianov (Folkdemokratiska Unionen), Boris Nemtsov (Solidaritet), Vladimir Milov (Demokratiskt Val) samt Vladimir Ryzjkov (Republikanska partiet).

Tanken var att registrera partiet för att sedan kunna ställa upp i dumavalet som hålls i november 2011. Partiet skulle även ha utsett en gemensam kandidat till presidentvalet våren 2012.

Ansökan lämnades in för en knapp månad sedan. Michail Kasianov säger att han beklagar ”att Putin har tagit beslutet att inte låta vårt parti delta i valet”. Han menar att Putin är rädd Parnas eftersom partiet utgör ett allvarligt hot mot honom själv och maktstrukturen kring honom. ”Valet kommer inte att kunna räknas som fritt och Ryssland fortsätter att bryta mot grundlagen och mot internationella förpliktelser” sa Michail Kasianov