With the Covid-19 pandemic our world has been thrown into a global mega crisis, and democracy and human rights have got new challenges. Countries with repressive governments have used the pandemic to achieve their political goals, restricting freedoms and fundamental rights. 

In the new report by the Jarl Hjalmarson Foundation, selected authors and experts from different parts of the world share their analysis on how the pandemia has affected us and where we might be heading. 

Med anledning av 100-årsjubileet av den allmänna och lika rösträttens införande har Jarl Hjalmarson Stiftelsen publicerat en samling essäer av ledande moderata profiler om kampen för kvinnlig rösträtt, kvinnors roll i politiken och betydelsen av jämställdhet i internationell politik.

I antologin skriver Birgitta Wistrand, litteraturvetare och tidigare riksdagsledamot, om hur moderata kvinnor grundade Sveriges första politiska kvinnoförbund. Riksdagens talman Andreas Norlén berättar om kvinnliga förkämpar i svensk politik och hur riksdagen uppmärksammar jubileumsåret. Gunilla Carlsson beskriver sina erfarenheter av att arbeta som kvinna i Europaparlamentet och regeringen. Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, skriver i sitt kapitel om hur det har varit att medverka som volontär till Jarl Hjalmarson Stiftelsens utbildningar och diskutera kvinnors roll i politiken i länder där jämställdheten ännu har långt kvar att utvecklas. I det avslutande kapitlet diskuterar Europaparlamentarikern Arba Kokalari vägen framåt för att värna kvinnors rättigheter inom EU:s utrikes- och utvecklingspolitik.

Läs antologin här.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen ger inför sommaren 2019 ut ett essähäfte om demokratibistånd. Fyra framstående internationella experter med bred erfarenhet av demokratifrämjande och politiska processer ger i häftet sin syn på utvecklingen i Östeuropa och hur vi i Sverige och västvärlden kan bidra i arbetet för ett fritt och fredligt Europa. Läs rapporten här
Jarl Hjalmarson Stiftelsen har givit ut en essäsamling där fyra framträdande företrädare för politik och opinionsbildning beskriver sina erfarenheter av demokratifrämjande. Allt från gryende engagemang under studenttiden, resor för Jarl Hjalmarson Stiftelsen, möten med politiska ledare och aktivister från världens alla hörn till dagens arbete i en allt mer mångfacetterad politisk verklighet.

Läs essäsamlingen här: Glimtar av demokrati

 

Jarl Hjalmarson Stiftelsen, i samarbete med den turkiska tankesmedjan Freedom Research Association, publicerar en ny rapport om hur flyktingkrisen bevakas i turkisk media. Rapporten baserar sig på diskussioner mellan civilsamhällesaktivister, journalister, forskare och politiker vid konferensen ”Developments in Turkey – the Refugee Crisis and the Media” som anordnades i Ankara i november 2016.

Projektet finansieras av Svenska Institutets program Creative Force.

Läs rapporten här

Den 14 juni lanserade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en ny rapport om Bosnien-Hercegovinas väg mot EU-integration vid ett lunchseminarium i Stockholm. Rapporten är skriven av Branislav Borenović, partiledare för Party of Democratic Progress, och berör den senaste utvecklingen i landets reformprocess.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen ger ut en ny rapport om kvinnors politiska deltagande. Rapporten är skriven av riksdagsledamoten Ulrika Karlsson och berör de hinder som kvinnor runt om i världen möter i politiska sammanhang samt hur dessa kan övervinnas.

Läs rapporten här

Den 25 februari presenterade Anti Avsan, riksdagsledamot för Moderaterna, rapporten “Internationell Terrorism – Ett växande hot mot fred och internationell säkerhet” på ett välbesökt seminarium hos Jarl Hjalmarson Stiftelsen.

Läs rapporten här

Ladda ner rapporten som Pdf-fil här

Den amerikanska organisationen Freedom House har publicerat två rapporter om den politiska utvecklingen i Ukraina. Den första publicerades i april 2011, Sounding the Alarm: Protecting Democracy in Ukraine A Freedom House Report on the State of Democracy and Human Rights in Ukraine. I rapporten varnades för att Ukraina var på väg i fel riktning på en rad områden: konsolidering av den verkställande makten på bekostnad av det demokratiska systemet, en mer restriktiv hållning gentemot medierna, attacker mot oppositionella, oroande fall av intrång genomförda av Ukrainas säkerhetstjänst (SBU), allmänt kritiserade lokalvalen i oktober 2010, ett allt för “flexibelt” parlament, urholkning av grundläggande friheter för yttrande- och församlingsfrihet samt en  korruption som sprid allt bredare i samhället.
Läs rapporten

En uppföljning rapporten publicerades i juli 2012, Sounding the Alarm Round 2: Protecting Democracy in Ukraine. I denna rapport förklaras att de flesta av de bekymmersamma frågorna från förra året kvarstår, och “i vissa fall har problemen ökat till det sämre, särskilt när det gäller behandling av oppositionen och korruption”. Fortfarande finns det dock vissa ljusglimtar inför höstens parlamentsval: “det civila samhället verkade mer engagerat och mindre nedstämd i år jämfört med förra året.”
Läs rapporten

Principles for a free society/Principer för det fria samhället är skriven som en studiehandledning av Dr. Nigel Ashford, expert inom statsvetenskap, på uppdrag av Jarl Hjalmarson Stiftelsen. I boken beskrivs grundläggande principer och värderingar som är viktiga för ett fritt, demokratiskt och öppet samhälle. Principer för det fria samhälle beskriver tolv centrala idéer och visar varför dessa är nödvändiga för ett fritt samhälle. Läsarna får de intellektuella verktyg som behövs för att kunna bidra till debatten om framtiden i enskilda samhällen men även världen i stort.

Principer för det fria samhället finns nu även på arabiska.

Läs boken online

Läs eller ladda ned boken (pdf)

Läs på iPad