Författare: Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker sedan 2004. Utkom 2005

Läs rapporten