From left: Carolina Poli Palazzo, Christian Holm, Oskar Öholm och Patricia de Guzmán Valdevieso.

Carolina Poli Palazzo, från Argentina och Patricia de Guzmán Valdevieso från Equador besökte Sverige och Jarl Hjalmarson Stiftelsen under tio dagar i februari. De båda hade utsetts av UPLA (Union de Partidos Latinosamericanos) att motta stipendier för att resa hit, lära om svensk politik i allmänhet och moderat politik i synnerhet. I fortsättningen kommer två stipendiater från UPLA att utses varje år för motsvarande besök i Sverige arrangerat av Hjalmarsonstiftelsen.

UPLA är International Democrat Unions (IDU) regionala organisation i Latinamerika. Hjalmarsonstiftelsen genomför årligen ett antal utbildningar i Latinamerika i samarbete med UPLA. Utbildningarna riktar sig i första hand till ungdomar och kvinnor. Rådgivningen på partiledningsnivå är också en del av satsningen.

Carolina Poli Palazzo är aktiv inom Union PRO. Hon arbetar för närvarande som tjänsteman hos det politiskt valda skolborgarrådet i Buenos Aires. Hennes studieprogram i Sverige speglade hennes intresse för bland annat migrationsfrågor och politisk administration. Hon fick dessutom tillfälle att resa runt i Sörmland med riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas. Margareta Cederfel, Ulrika Karlsson och Tomas Tobé var några av de övriga riksdagsledamöter som berättade om sitt parlamentariska arbete. Ett besök i Solna ingick också där Carolina tillsammans med Pehr Granfalk, kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst med egna ögon fick bland annat se hur språkutbildning i svenska för invandrare fungerar. (mer…)

Nigel Ashford talar entusiastiskt om alla de ungdomar som deltagit i Hjalmarsonstiftelsens utbildning som bygger på hans bok Principles for a free society. Ett studiematerial där man diskuterar tolv principer som behövs för att bygga ett demokratiskt samhälle. Boken finns idag översatt till en rad språk bland annat spanska, ryska, serbiska, turkiska och snart till albanska. Han reser själv flera gånger per år över Atlanten för att leda seminarier i Sverige.

Seminariedeltagarna på de ungdomsutbildningar som Nigel Ashford leder kommer i första hand från Balkan respektive det tidigare Sovjetunionen. Utbildningar som arrangeras här i landet. Men boken används också för ideologiutbildning i Latinamerika och Afrika. Under åren har närmare 2500 personer genomgått denna träning. (mer…)

Övre bilden från vänster: Cecilia Stegö Chiló, Richard Swartz och Walburga Habsburg Douglas. Nedre bilden från vänster: Linda Siverbo, Ferrnando Bautista och John Suarez.

Den 9 november är det 20 år sedan Berlinmuren föll. Detta firade Hjalmarsonstiftelsen på årets Bokmässa med att lansera antologin “Demokratins triumf – 20 år efter Berlinmurens fall”. På samma tema arrangerades ett seminarium där tre av författarna berättade om sina erfarenheter – av kommunismen och vad som den att falla. Författarna som deltog i seminariet var: Walburga Habsburg Douglas som var med om att klippa upp järnridån mellan Ungern och Österrike, Richard Swartz som under många år var Svenska Dagbladets korresponden i Central- och Östeuropa samt Ceclia Stegö Chiló som även hon reste i och skrev om Öst under det händelserika året 1989. (mer…)

Det svenska biståndet har inte hängt med i den utvärderingstrend som svept över landet. Man är där AMS var för 15 år sedan, förklarade Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv när han presenterade en rapport om möjligheterna att utvärdera biståndet. ”Ser man inte vad som verkligen fungerar så tror alla att just deras pet-project är bäst. Det innebär att man sprider resurserna tunt – även om det [på senare år] blivit något bättre fokusering” sa Stefan Fölster.

Rapportskrivaren Staffan Ivarsson talade om ”betydande brister på struktur inom Sida”. Han förklarade att man gått igenom 75 projekt och tusentals dokument och att hans egen erfarenhet av bland annat korruption inte stämmer överens med den bild som Sida ger: att korruption är ett problem som är på väg att lösas. I fallet Zambia, sa Staffan Ivarsson, skriver Sida att man är på rätt väg trots att landet halkar längre och längre ner på internationella index som mäter korruption. (mer…)

På hemsidan för European Network of Political Foundations (ENoP) presenteras alla medlemmar med goda exempel i respektive organisations arbete. För Jarl Hjalmarson Stiftelsens del handlar det om grundläggande ideologiutbildning baserad på boken “Principer för det fria samhället”.

Läs artikeln på ENoPs hemsida

Andrey Dmitriev, internationell sekreterare i det vitryska oppositionspartiet United Civil Party och dess vice ordförande Leu Marholin besökte nyligen Stockholm och Hjalmarsonstiftelsen. Båda deltog i ett lunchseminarium där även Anna Hammarlund Blixt, Vitrysslandhandläggare på Utrikesdepartementet, var med och förklarade EU:s Vitrysslandpolicy. Riksdagsman Christian Holm (M) ledde debatten om Vitryssland – Europas sista diktatur.

– Europa måste vara klarare med vilka förändringar man kräver av Vitryssland för ett utvidgat samarbete, förklarade Andrey Dmitriev.

Han vill se mer konkreta krav och var överens med Anna Hammarlund Blixt om att den vitryske presidenten Aleksandr Lukasjenko inte bör stå sida vid sida med EU-ledare vid toppmötet i maj om EU:s östra partnerskap – som formellt lanseras den 7 maj. Länder som berörs av detta initiativ är Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Målet är, anser utrikesminister Carl Bildt, ett frihandelsområde, att på sikt avskaffa viseringstvånget, att ”hjälpa dessa länder med en bred och djup Europaintegration och, inte minst viktigt, en ambition att avdela mer finansiella resurser för att uppnå dessa mål”. Om Carl Bildts engagemang för Vitryssland sa Andrey Dmitriev:

– Det är viktigt för oss att den svenska utrikesministern talar öppet om förhållandena i Vitryssland. (mer…)

Nyhetsbrev 8/2009

25 december 2009   Okategoriserade

Kommunismens fall i Baltikum

  • Bertil Persson, tidigare Moderat riksdagsman och ledamot av Stiftelsens styrelse, var ögonvittne till hur kommunismen föll i Baltikum. Läs och förundras!
  • Stiftelsen anordnade konferens om Östra Partnerskapet. Många inflytelserika politiker deltog, däribland Carl Bildt och hans nyutnämnde kollega från Ukraina.

Läs nyhetsbrevet

Åk 100 mil norrut och du kommer till Luleå. Åker du istället 100 mil sydösterut hamnar du i Minsk, Vitryssland. Ett land där en avvikande politisk åsikt är straffbar. Nu besöker vitryska ungdomar Sverige för att inspireras av demokratin. Moderaternas Jarl Hjalmarson-stiftelse har bjudit in fem politiskt aktiva ungdomar från Vitryssland för att praktisera hos varsin riksdagsledamot. Sedan en vecka har en av dessa följt Christian Holm.

Läs artikeln i Nya Wermlands Tidning

Sommarens parlamentsval i Albanien visade prov på att både regeringspartierna och oppositionen var mycket angelägna om att allt skulle gå rätt till. På många punkter skedde det en förbättring jämfört med tidigare val. Men samtidigt fanns brister, främst inom administrationen och inblandning av partipolitik i rösträkningen.

Albanien har en lång historia av krig och diktatur. Sedan början av 1990-talet har landet gått från en kommunistisk diktatur till en ung demokrati med marknadsekonomi. Den ekonomiska utvecklingen är stark även om det fortfarande finns brister i de sociala och politiska systemen, vilket fördröjer vägen till framtida EU-medlemskap. En strävan som delas av hela befolkningen. Parlamentsvalet sommaren 2009 sågs av EU som ett test på hur långt Albanien har kommit på vägen mot EU-medlemskap Tidigare val inte har uppfyllt internationella krav på demokrati och transparens. (mer…)

Nyhetsbrev 5/2009

20 december 2009   Okategoriserade

I nya rapporter krävs fler EU-medlemmar och EU-bistånd enligt svensk modell

  • I två nyskrivna rapporter beskriver Walburga Habsburg Douglas och Christian Holm den EU-politik de förordar. Det gäller utvidgning och bistånd.
  • Sommarkrönika: Ghana – svensk slavstat
  • Under EU-valkampanjen anordnade Hjalmarsonstiftelsen program för 50-talet besökare från Balkan, Vitryssland, Ukraina, Turkiet och Norge.
  • Trevlig sommar önskas alla läsare!

Läs nyhetsbrevet