Den 12 december höll Vladimir Putin sitt årliga tal till Rysslands federala församling. Anders Åslund kommenterar talet samt utvecklingen i landet i Moscow Times.

Läs artikeln Putin’s Conservative State Capitalism

Torsdagen den 6 juni presenterade Ambassadör Olof Ehrenkrona boken “From Reform to Growth: Managing the Economic Crisis in Europe” som ges ut av Centre for European Studies (CES).

Boken lanserades i Helsingfors i samband med Economic Ideas Forum 2013, en årlig ekonomikonferens som CES anordnar, detta år i samarbete med den finska tankesmedjan Toivo. Denna bok utforskar de beslut som europeiska regeringar fattat mellan åren 2007 och 2012 för att möta krisen, och bidrar till att formulera en berättelse om den ekonomiska politiken hos de europeiska center-höger partierna.

Publikationen, vilken täcker 19 länder, pekar på tre huvudsakliga lärdomar från den ekonomiska krisen: den första är att länder som genomfört reformer innan krisen, klarat sig bättre än de vars reformer var otillräckliga; den andra pekar på vikten av snabba åtgärder mot en kris samt att nå ett socialt och politiskt konsensus kring regeringens handlande; och den tredje visar att det inte finns något alternativ till att minska de offentliga skulderna genom budgetkonsolidering, i kombination med ekonomiska reformer, vilka inkluderar införandet av flexibla arbetsmarknader, höjda pensionsåldrar och effektiva offentliga institutioner.

Boken drar slutsatsen att sådana reformer skulle medföra långsiktig ekonomisk tillväxt, bidra till jobbskapande och bana väg för mer välstånd i Europa. Ett av bokens viktigaste värden ligger i att kapitlen om länder, regioner och EU är skrivna av nationella experter, vilka känner till verkligheten bättre än personer utifrån. Utmaningen är nu att lära från de positiva exempel av ekonomisk och finansiell politik som Europa upplevt de senaste fem åren.

Läs mer på Centre for European Studies hemsida

Riksdagsledamoten Christian Holm skriver i NWT om det förtryck och odemokratiska styre som präglat Venezuela under den avlidne Hugo Chávez tid som president. (mer…)

European Stability Initiative publicerat rapporten Generation Facebook in Baku 2011. PÅ ESI:s hemsida finns även annan läsning och analyser av läger i Azerbajdzjan.

Freedom House släppte nyligen sin årliga rapport Freedom in the World – en global jämförelse av politiska och civila fri- och rättigheter. Årets rapport fokuserar bland annat på efterdyningarna av den arabiska våren.

Trots att många arabländer upplevde en markant förbättring under 2011, konstaterar Freedom House, är det fler länder i regionen som har gått i motsatt riktning. På plussidan märks Tunisien, Egypten och Libyen – länder där arabrevolterna inneburit stora steg i riktning mot demokrati. På minussidan märks länder som Syrien och Saudiarabien där regimerna skruvat upp förtrycket ytterligare för att stävja potentiella revolter. (mer…)