Tillsammans med den turkiska tankesmedjan, Association for Liberal Thinking (ALT) ordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett helgseminarium på temat; demokratins grundprinciper. Konferensen ägde rum i Istanbul 21-23 november 2014, och samlade studenter från olika delar av Turkiet. (mer…)

Deltagare under konferensen

Deltagare under konferensen

Association for Liberal Thinking (ALT) är en av de främsta turkiska tankesmedjorna och lockar studenter från hela Turkiet till sina seminarier. Basen är i Ankara, men mellan 11 och 13 april 2014 samlades ett antal studenter och universitetsprofessorer i Istanbul för att diskutera demokratins grundprinciper. Konferensen arrangerades tillsammans med Jarl Hjalmarson Stiftelsen och tog avstamp i Nigel Ashfords bok, Principer för det fria samhället. (mer…)

Diskussioner i Istanbul om religionsfrihet

Diskussioner i Istanbul om religionsfrihet

Den 5-6 februari anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med European Stability Initiative en rundabordskonferens i Istanbul om religionsfrihet i Turkiet och EU:s medlemsstater. Deltagarna bestod av akademiker, diplomater, politiker samt aktivister och fokus låg på konkreta förslag kring hur situationen för religiösa samfund och deras legala status kan förbättras. (mer…)

Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnade mellan den 27 – 29 september tillsammans med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT) en ungdomskonferens om ideologi i Istanbul. Deltagarna var politiskt intresserade turkiska ungdomar som kommit till Istanbul från hela Turkiet för att ta del av spännande föreläsningar och diskussioner. (mer…)

Diskussioner om politisk rättvisa, domstolar och mänskliga rättigheter i Turkiet

Diskussioner om politisk rättvisa, domstolar och mänskliga rättigheter i Turkiet

Den 10-11 juni anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundabordskonferens i Stockholm tillsammans med tankesmedjan European Stability Initiative (ESI) om politiska fångar i Europa, med fokus på situationen i Europarådet och dess medlemsländer. (mer…)

I en ny rapport från European Stability Initiative (ESI) analyseras det rådande läget mellan Turkiet och EU i frågan om visumfrihet. Rapporten presenterar även ett antal förslag för att möjliggöra visumfrihet innan 2015.

Läs rapporten ”Cutting the Visa Knot”

Helgen den 23-24 mars anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens för universitetsstudenter i Ankara tillsammans med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking. Konferensen baserades på Nigel Ashfords studiebok ”Principer för det Fria Samhället”, vilken beskriver grundläggande idéer för en liberal demokrati. (mer…)

Diskussioner i Istanbul med bland andra ambassadör Olof Ehrenkrona och Gerald Knaus, grundare av European Stability Initiative

Torsdagen den 13 december anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking och det azeriska oppositionspartiet National Independence Party of Azerbaijan, en rundabordskonferens i Istanbul om förutsättningar för att stärka öppna samhällen i regionen. (mer…)

”Turkiet har ärvt en kollektivistisk, etatistisk mentalitet inom sin statliga byråkrati vilket inte har prioriterat medborgerliga friheter. Därför är behovet av att diskutera klassiska liberala idéer kring lagstyre och konstitutionell demokrati extra viktigt”, menar Ozlem Çağlar Yılmaz vid Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetspartner i Turkiet, tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT), efter en gemensam konferens för unga akademiker i Ankara. (mer…)

Hur reformerar man den turkiska staten genom att hålla sig borta från dagspolitiken? Professor Atilla Yayla, grundare av den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT), strävar efter att förändra sitt lands opinionsklimat genom intellektuella investeringar för framtiden. (mer…)