Till 20-årsminnet av murens fall den 9 november 1989, gavs Slavenka Drakulics novellsamling ”Katt i Warszawa – och andra berättelser om livet under kommunismen” ut i flera länder. I sex olika noveller skildras livet bakom järnridån ur olika betraktares ögon. Kanske kan dessa mer lättillgängliga berättelser bidra till att kommunismens förtryck inte faller i glömska, skriver Erika Aldenberg.

I likhet med en, under kommunismen, vanligt förekommande berättarform använder Drakulic sig av djurfabler som form för sina noveller. Fabeln, ett sätt att berätta som bringar lärdom och sensmoral men inte nödvändigtvis behöver vara sann.

Under kommunismen använde man gärna fabler och satir i berättandet för att undgå partiets och lagens långa arm. Djuren i Drakulics fabler har fått karaktäristiska drag och spelar på symbolik och igenkännande i de självständiga novellerna. Som korpen i Tirana som uppsöker en psykoterapeut till följd av att ha varit vittne till ett politikermord, där det i sammanhanget kanske är märkligare med individualterapi i det paranoida Albanien, än att patienten i själva verket är en korp. Eller musen Bohumil som ur ett grodperspektiv guidar på kommunismens museum i Prag, där det likt under kommunismens tid är fulheten som härskar och där historiens lämningar är viktigare än ideologi. Eller mullvadens förundran över hur människorna i det banan-lösa överlandet i öst, precis som mullvadar, gräver ner sig i underlandet för att leta bananer på den västra sidan av muren. Alla skildrar de olika berättelser om människornas liv bakom järnridån. (mer…)

Den 5-8 mars anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen och Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), ungdoms- och kvinnokonferenser i San Salvador. Konferenserna, liksom ett parallellt UPLA-möte, har fått stor medial uppmärksamhet.

En kommentar om regionens politiska utveckling som gjordes av Eva Gustavsson, Managing Director för Jarl Hjalmarson Stiftelsen, återges i ett flertal latinamerikanska tidningar: “Alla som under de två senare åren intresserat sig för Latinamerika har i första hand studerat Bolivia och Venezuela, och Michelle Bachelet i Chile, som hade en klart socialistisk inriktning. Allt detta håller nu på att förändras. Vi ser i dag hur människor tröttnat på att regeringar stegvis förflyttar sig vänsterut och detta med klara inslag av diktatoriskt styre.”

Merco Press (Uruguay)
Latam conservative parties encouraged with recent electoral victories

El Universal (Venezuela)
Partidos de derecha advierten retroceso de izquierda en Latinoamérica

La Prensa (Honduras)
Influencia chavista pierde fuerza en Latinoamérica

Estadao (Brasilien)
Direita prevê retrocesso da esquerda na América Latina

Elsalvador.com (El Salvador)
UPLA: La influencia chavista pierde fuerza

Den politiska situationen i Argentina har under det senaste året präglats av förändringar. I parlamentsvalen i juni 2009 vann oppositionen och allt sedan dess har presidenten Cristina Kirchner strävat efter att bibehålla kontrollen. I samband med ett besök i Sverige i mars beskrev Carolina Poli Palazzo, rådgivare till en lokalpolitiker i Argentina, ett Argentina som länge präglats av vanstyre men som nu är på väg i rätt riktning – om oppositionen förmår bygga en stabil koalition.

Det argentinska parlamentet, på grund av landets presidentstyre, en något annorlunda roll än sina svenska motsvarigheter samtidigt som det finns färre incitament till partiöverskridande koalitioner. Eftersom parlamentsvalen inte sker vid samma tidpunkt som presidentvalet kan majoriteter skifta i båda kamrarna i parlamentet utan att regeringen förändras det minsta.

I samband med den ekonomiska och politiska krisen 2001 slogs den tvåpartistruktur som dominerat den argentinska politiken de senaste sextio åren ut. Idag består partisystemet i huvudsak av fyra större partier. Dessa har i sin tur underavdelningar och i vissa fall sköra partiövergripande allianser. Detta har stor påverkan på Argentinas parlament och kommer även att påverka presidentvalet 2011. (mer…)

Regeringen har i dag beslutat att förstärka Sveriges närvaron i Kaukasus och på Balkan genom uppgradering till ambassader av nuvarande sektionskanslierna i Pristina (Kosovo), Tblisi (Georgien), Chisinau (Moldavien) och Tirana (Albanien).

Fler sektionskontor i Västafrika görs också om till ambassader genom uppgradering av sektionskanslierna i Bamako (Mali), i Ouagadougou (Burkina Faso) och Monrovia (Liberia). Även i Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), och i Phnom Penh (Kambodja) uppgraderas sektionskanslier till ambassader. Samtidigt stängs ambassaderna i Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana, Luxemburg och Sofia. (mer…)

Den 13 december förra året röstade 8,2 miljoner chilenare i presidentval. Ingen av kandidaterna lyckades få egen majoritet. De två som fick flest röster, Sebastian Piñera (44%) och Eduardo Frei (29%), gick vidare till en andra valomgång som hölls den 17 januari 2010. Segrare blev Piñera med 51,6% mot Freis 48,4%. 

Just nu är det semestertider i Chile och den nyvalde presidenten tillträder först den 11 mars, men redan är aktiviteterna i full gång för att bilda den nya regeringen och för att förbereda det kommande regeringsarbetet. En viktig del av presidentens makt i Chile är möjligheten att lägga fram lagförslag, vilket är ett av skälen till att den nya administrationen inte vill förlora tid utan snabbt förbereda så mycket som är möjligt inför maktövertagandet. (mer…)

Den ryske ekonomen och reformpolitikern Jegor Gajdar avled hastigt den 16 december, 53 år gammal, son till en amiral. Han skrev in sig i den ryska historien och världspolitiken i början av 90-talet när han som kortvarig premiärminister under president Jeltsin ledde den regering som skulle sätta den postsovjetiska ekonomin på fötter efter Sovjetunionens kollaps.

 För detta vann han omvärldens erkännande, men knappast folkets kärlek. Den så kallade chockterapin, förknippad med de inlånade ekonomkollegerna Anders Åslund och Jeffrey Sachs, var en nödvändig men brutal övergång från planekonomiskt slöseri till marknadsekonomiska principer. Det visade sig snabbt att den sovjetiska ekonomin var så dysfunktionell att den inte gick att reformera, som det äldre gardet fortfarande trodde och Michail Gorbatjov hade försökt.

 Det viktiga för räddningsteamet var brytningen med det gamla, medan positiva effekter lät vänta på sig. En försvårande faktor var att motkrafterna i det ännu kommunistdominerade politiska etablissemanget kring Jeltsin bromsade liberaliseringen. Någon klass av entreprenörer som kunde bära upp förnyelsen fanns inte efter den långa diktaturen. Oligarker och korruption tog över. (mer…)

Författare: Benjamin Kazeff Silberstein. Utkom oktober 2009.

Läs rapporten

Lukasjenka håller koll på vitryska demokrater

Läs ledarkrönikan i Västervikstidningen

Författare: Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m). Utkom 2005.

Läs rapporten

 

Författare: Henrik von Sydow, riksdagsledamot (m). Utkom 2005.

Läs rapporten