Den amerikanska tankesmedjan Freedom House presenterade den 18 juni årets upplaga av Nations in Transit.

Önskan om demokratisk förändring i Eurasien möttes under 2012 av ett ökat förtryck i flertalet auktoritära regimer. En ökad korruption och censur av kritiska medier samt ett ökat tryck mot civilsamhällesorganisationer karaktäriserar utvecklingen i flertalet länder, enligt rapporten.

Läs rapporten här

Egypten får nu skrap kritik för domarna den 4 juni mot 43 egyptier och utlänningar som arbetat för demokrati- och civilsamhällesorganisationer i landet. Bland de dömda finns bl.a. personal från amerikanska Freedom House och International Republican Institute samt tyska Konrad Adenauer Stiftung, vilka nu även tvingas avsluta sina verksamheter i Egypten. (mer…)

Hirsh Goodman är senior research associate vid institutet för nationell säkerhet vid Tel Avivs universitet. Han är tidigare journalist och har författat en rad böcker om säkerhetspolitik. På onsdagen gästade han Jarl Hjalmarson Stiftelsen och berättade om situationen i Israel. Tillsammans med Karin Enström, (M) ordförande för riksdagens utrikesutskott förde Goodman ett samtal på temat ”How the Arab Spring Changed Israel’s Role in the Middle East”.

Hirch Goodman, säkerhetspolitisk expert från Israel.

Ett 30-tal intresserade lyssnade till Hirsh Goodman när han förklarade att mycket är det samma i dag efter den Arabiska våren men att han är orolig för alla de vapen som efter numera finns i omlopp i länderna runt om Israel –stater med i många avseenden instabila strukturer.  Samtidigt menade han att Israels samarbete med Egypten fungerar ganska bra. ”Det dagliga arbetet karakteriseras av pragmatism”.

 -Blodspillan i Syrien riskerar att bli långvarig, sa Hirsh Goodman och förklarade att man i Israel känner en viss lättnad över att arabstaterna nu vänder blickarna inåt, mot de egna.  Samtidigt ansåg Hirsh Goodman så är förväntningar på förändringar efter den Arabiska våren inte särskilt stora i Israel. (mer…)

 

Författare: Henrik von Sydow, riksdagsledamot (m). Utkom 2005.

Läs rapporten