De fyra ordförandena för det ryska oppositionspartiet PARNAS, Michail Kasianov, Vladimir Milov, Boris Nemtsov och Vladimir Ryzhkov, kommenterar i dag den ryska regimens vägan att registrera PARNAS och därmed möjliggöra för partiet att ställa upp i kommande val. I uttalandet förklaras att man kommer att hålla en konferens den 2 juli för att diskutera framtiden. De uppmanar alla ryssar att delta i en demonstration ”Mot tyranni! Mot korruption! För fria och rättvisa val!” som hålls på söndag 25 juni kl 13:00 i Moskva på Pushkinskaya torget.

Uttalande
av ordförandena i People’s Freedom Party

Avslaget på ansökan om registrering av People’s Freedom Party är ett logiskt beslut med tanke på att den härskande eliten med alla medel vill stanna kvar vid makten. Beslutet är inte ett unikt fall av politiskt förtryck. Vägran att registrera oppositionspartier strider mot den ryska konstitutionen och internationella åtaganden som vårt land gjort. Rösträtten begränsas för miljoner ryska medborgare som en följd av att de fråntas rätten att välja sina representanter till regeringen på både federal och regional nivå . (mer…)

Det ryska justitiedepartementet har låtit meddela att man avslår ansökan om registrering av ”Folkets frihetsparti” (även kallat Parnas). Bakom ansökan står fyra oppositionspolitiker: Michail Kasianov (Folkdemokratiska Unionen), Boris Nemtsov (Solidaritet), Vladimir Milov (Demokratiskt Val) samt Vladimir Ryzjkov (Republikanska partiet).

Tanken var att registrera partiet för att sedan kunna ställa upp i dumavalet som hålls i november 2011. Partiet skulle även ha utsett en gemensam kandidat till presidentvalet våren 2012.

Ansökan lämnades in för en knapp månad sedan. Michail Kasianov säger att han beklagar ”att Putin har tagit beslutet att inte låta vårt parti delta i valet”. Han menar att Putin är rädd Parnas eftersom partiet utgör ett allvarligt hot mot honom själv och maktstrukturen kring honom. ”Valet kommer inte att kunna räknas som fritt och Ryssland fortsätter att bryta mot grundlagen och mot internationella förpliktelser” sa Michail Kasianov

Två av Rysslands mest populära webbplatser, LiveJournal och den oberoendende oppositionstidningen Novaja Gazetas hemsida har under senaste veckan legat nere, efter att hackare attackerat tidningarna servrar. LiveJournal.ru är ett av ryska internets största debattfora för öppna politiska diskussioner, med ca 4 miljoner användare.

Säkerhetsexperter spekuler i att Alexei Navalny är målet för IT-attackerna på LiveJournal. Alexei Navalny har en mycket välbesökt blogg mot korruption på LiveJournals webbplats. Han har under de senaste veckorna fått stor internationell uppmärksamhet i de amerikanska tidningarna New York Times och New Yorker Magazine. (mer…)

Rysslands rättsväsende framstår som allmer politiserat och allt mindre opartiskt, förklarar Europaparlamentet i en resolution som antogs torsdagen den 17 februari. Parlamentet hänvisar till den tvivelaktiga domen mot affärsmannen Chodorkovskij och kränkningar av mänskliga rättigheter – inklusive mötesfrihet.

Läs resolutionen

Den ryske ekonomen och reformpolitikern Jegor Gajdar avled hastigt den 16 december, 53 år gammal, son till en amiral. Han skrev in sig i den ryska historien och världspolitiken i början av 90-talet när han som kortvarig premiärminister under president Jeltsin ledde den regering som skulle sätta den postsovjetiska ekonomin på fötter efter Sovjetunionens kollaps.

 För detta vann han omvärldens erkännande, men knappast folkets kärlek. Den så kallade chockterapin, förknippad med de inlånade ekonomkollegerna Anders Åslund och Jeffrey Sachs, var en nödvändig men brutal övergång från planekonomiskt slöseri till marknadsekonomiska principer. Det visade sig snabbt att den sovjetiska ekonomin var så dysfunktionell att den inte gick att reformera, som det äldre gardet fortfarande trodde och Michail Gorbatjov hade försökt.

 Det viktiga för räddningsteamet var brytningen med det gamla, medan positiva effekter lät vänta på sig. En försvårande faktor var att motkrafterna i det ännu kommunistdominerade politiska etablissemanget kring Jeltsin bromsade liberaliseringen. Någon klass av entreprenörer som kunde bära upp förnyelsen fanns inte efter den långa diktaturen. Oligarker och korruption tog över. (mer…)