Anders Åslund, Senior Fellow vid Atlantic Council, skriver i en rapport för Bertelsmann Foundation att västs sanktioner har betydande inverkan på rysk ekonomi.

Läs hela rapporten här.

Leonid Gozman vid manifestation i Moskva

Leonid Gozman vid manifestation den 6 maj 2015

I en artikel publicerade på Eko Moskovas hemsida den 8 maj beskriver Leonid Gozman sina intryck av utvecklingen i det ryska samhället. Här nedan kan du läsa den engelska översättningen av artikeln. (mer…)

”I have worked with many political leaders from the former Soviet Union, but Boris was in a class of his own. Charismatic and with a perfect command of English, he made his presence known whenever he entered the room.”

Läs artikeln av Stephen Nix

När Utrikespolitiska institutet höll seminarium om utvecklingen i Ryssland med den kända Rysslandsexperten Lilia Shevtsova, var salen full.

– Jag ser Ryssland som ett fenomen. Där håller jag med Putin, inledde hon.

Lilia Shevtsova brukar beskrivas som en av de främsta experterna på Ryssland. Hon har skrivit flera böcker om rysk politik och bidrar regelbundet med artiklar i olika utrikespolitiska skrifter. Förra veckan besökte hon Sverige för att delge sin syn på Vladimir Putin, annekteringen av Krim och det ryska folkets inställning till den allt mer oroande utvecklingen i regionen.

Vägen mot demokrati har varit mer komplicerad och tagit längre tid än man trodde, började Shevtsova. Ryssland är ett land som kämpar med såväl inrikes- som utrikespolitiska problem. Traditionalism, nationalism och personkult parat med imperieambitioner dominerar. (mer…)

Den 12 december höll Vladimir Putin sitt årliga tal till Rysslands federala församling. Anders Åslund kommenterar talet samt utvecklingen i landet i Moscow Times.

Läs artikeln Putin’s Conservative State Capitalism

Anders Åslund skriver i dag i Moscow Times om hur Rysslands imperialistiska ambitioner påverkar dess relationer med grannländerna, nu senast i samband med skapandet av en eurasisk tullunion.

Läs artikeln ”Push for Customs Union Turns Friends to Foes”

Den amerikanska tankesmedjan Freedom House presenterade den 18 juni årets upplaga av Nations in Transit.

Önskan om demokratisk förändring i Eurasien möttes under 2012 av ett ökat förtryck i flertalet auktoritära regimer. En ökad korruption och censur av kritiska medier samt ett ökat tryck mot civilsamhällesorganisationer karaktäriserar utvecklingen i flertalet länder, enligt rapporten.

Läs rapporten här

En ny rysk ridå håller på att sänka sig ner och dela Europa. Bakom den döljer sig politiska och ekonomiska krafter där privat och offentlig maktutövning smält samman. Det leder till en makt utan insyn, kontroll eller ansvar vare sig det gäller det egna landet eller omvärlden, skriver Gunnar Hökmark, moderat europaparlamentariker, på DN Debatt. (mer…)

En ny rapport från Freedom House argumenterar för behovet av en ny amerikansk politik gentemot Kreml.

Rapporten tar upp situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Ryssland sedan Putin kom till makten 2000. Den påminner även om de repressiva åtgärder som beslutats om under de senaste åtta månaderna, samt argumenterar för hur dessa utgör en fortsättning på den politik som dominerat Ryssland under Putins era.

En rad förslag läggs i rapporten fram kring hur den amerikanska politiken mot Ryssland bör utvecklas under de kommande åren.

Läs rapporten här

Bara två veckor efter att Vladimir Putin för tredje gången tillträdde som president i Ryssland så presenterades förslag till en ny kontroversiell lag för att kväsa icke-sanktionerade demonstrationer. I lagen, som introducerats av Putins eget parti Enade Ryssland, föreslås att böter för deltagande i icke-sanktionerade protester ska öka från 2.000 rubel till 1 miljon rubel (från cirka $ 60 till $ 30,000). Samtidigt skulle böterna för arrangörer öka från 5.000 rubel till 1,5 miljoner rubel. Den första behandlingen/beslut av lagen ägde rum i statsduman, Rysslands parlament, i förra veckan. Den andra behandlingen av lagförslaget blir den 5 juni och den tredje behandling som krävs för att lagen ska träda i kraft kan hållas samma dag, rapporterar Moscow Times. (mer…)