Världen sörjer med den polska nationen efter flygolyckan i Ryssland då nära 100 personer omkom inklusive Polens president och landets högsta militära ledning.

Statsminister Fredrik Reinfeldts officiella uttalande lyder:

“Jag har med bestörtning tagit emot beskedet att Polens president Lech Kaczynski med fru och en stor delegation företrädare för det polska samhället har omkommit idag i en flygolycka. Det som hänt är en stor katastrof för vårt grannland, och våra tankar är idag med anhöriga och vänner till de omkomna liksom med hela den polska nationen.”

(mer…)

Till 20-årsminnet av murens fall den 9 november 1989, gavs Slavenka Drakulics novellsamling ”Katt i Warszawa – och andra berättelser om livet under kommunismen” ut i flera länder. I sex olika noveller skildras livet bakom järnridån ur olika betraktares ögon. Kanske kan dessa mer lättillgängliga berättelser bidra till att kommunismens förtryck inte faller i glömska, skriver Erika Aldenberg.

I likhet med en, under kommunismen, vanligt förekommande berättarform använder Drakulic sig av djurfabler som form för sina noveller. Fabeln, ett sätt att berätta som bringar lärdom och sensmoral men inte nödvändigtvis behöver vara sann.

Under kommunismen använde man gärna fabler och satir i berättandet för att undgå partiets och lagens långa arm. Djuren i Drakulics fabler har fått karaktäristiska drag och spelar på symbolik och igenkännande i de självständiga novellerna. Som korpen i Tirana som uppsöker en psykoterapeut till följd av att ha varit vittne till ett politikermord, där det i sammanhanget kanske är märkligare med individualterapi i det paranoida Albanien, än att patienten i själva verket är en korp. Eller musen Bohumil som ur ett grodperspektiv guidar på kommunismens museum i Prag, där det likt under kommunismens tid är fulheten som härskar och där historiens lämningar är viktigare än ideologi. Eller mullvadens förundran över hur människorna i det banan-lösa överlandet i öst, precis som mullvadar, gräver ner sig i underlandet för att leta bananer på den västra sidan av muren. Alla skildrar de olika berättelser om människornas liv bakom järnridån. (mer…)

Den ryske ekonomen och reformpolitikern Jegor Gajdar avled hastigt den 16 december, 53 år gammal, son till en amiral. Han skrev in sig i den ryska historien och världspolitiken i början av 90-talet när han som kortvarig premiärminister under president Jeltsin ledde den regering som skulle sätta den postsovjetiska ekonomin på fötter efter Sovjetunionens kollaps.

 För detta vann han omvärldens erkännande, men knappast folkets kärlek. Den så kallade chockterapin, förknippad med de inlånade ekonomkollegerna Anders Åslund och Jeffrey Sachs, var en nödvändig men brutal övergång från planekonomiskt slöseri till marknadsekonomiska principer. Det visade sig snabbt att den sovjetiska ekonomin var så dysfunktionell att den inte gick att reformera, som det äldre gardet fortfarande trodde och Michail Gorbatjov hade försökt.

 Det viktiga för räddningsteamet var brytningen med det gamla, medan positiva effekter lät vänta på sig. En försvårande faktor var att motkrafterna i det ännu kommunistdominerade politiska etablissemanget kring Jeltsin bromsade liberaliseringen. Någon klass av entreprenörer som kunde bära upp förnyelsen fanns inte efter den långa diktaturen. Oligarker och korruption tog över. (mer…)

Lukasjenka håller koll på vitryska demokrater

Läs ledarkrönikan i Västervikstidningen

Författare: Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m). Utkom 2005.

Läs rapporten