Den 3-6 maj anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen årets Spring School, en konferens om ideologi, med unga politiker från Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Vitryssland och Sverige. Konferensen ägde rum i Nynäshamn, söder om Stockholm, och berörde ämnen såsom demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter samt mer praktiska frågor kring EU:s fortsatta utvidgning och situationen i de Östliga Partnerskaps-länderna . (mer…)

Mellan den 18-22 augusti anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen årets andra Summer School, en ideologikonferens för unga politiker. Denna gång deltog ungdomar från fyra av länderna i EU:s Östliga Partnerskap, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Vitryssland, tillsammans med ett antal svenska ungdomspolitiker. (mer…)

Mellan den 24-27 maj träffades ett 20-tal ungdomspolitiker från Östra Europa och Sverige på Hotell Utsikten i Nynäshamn för att diskutera Principer för det Fria Samhället. Deltagarna kom från Moderaternas systerpartier i Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Vitryssland, vilka tillsammans med svenska deltagare diskuterade sina länders och regionens utmaningar framöver. Konferensen leddes av professor Nigel Ashford från Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington DC. (mer…)

Moldavien gick nyligen till val, men “risken är överhängande att det blir det tredje valet i rad där en president inte kan utses efteråt” säger riksdagsledamot Christian Holm. Han och hans kollegor Walburga Habsburg Douglas samt Margareta Cederfelt var valövervakare i Moldavien för OSSE. “Enligt alla internationella organisationer  var valet demokratiskt och fritt. Visst fanns det fortfarande problem med röstlängder, som ännu inte är elektroniska, men mycket har förändrats under det senaste året” förklarar Walburga Habsburg.

Enligt Moldaviens konstitution väljs presidenten av parlamentet med minst 3/5-majoritet. Då ingen kandidat fick tillräckligt många röster upplöstes parlamentet efter valet i april 2009. I juli hölls ett nytt val som vanns av ”Allians för Europa” som dock inte heller lyckades rösta fram en president.
– Tyvärr har den politiska situationen inte blivit mycket klarare, säger Walburga Habsburg och fortsätter:
– Visst har Alliansen vunnit. Särskilt PLDM [Moderaternas systerparti], som har ansökt om medlemskap i EPP, gjorde ett mycket bra val. Som det ser ut nu kan dock kommunisterna fortsätta att blockera presidentvalet. (mer…)

Efter Sovjetunionens fall blev Moldavien självständigt i augusti 1991. Men i december samma år förklarade Transnistrien sin självständighet, varpå ett kort inbördeskrig utbröt. Transnistrien är den del av Moldavien som ligger öster om floden Nistru/Dnjestr. Under inbördeskriget sände Ryssland in sin 14:e armé till Transnistrien och en vapenvila uppnåddes. I själva verket innebar denna ett dödläge som resulterat i att landet i dag är delat och att konflikten ”frysts”.

Historiskt sett har Moldavien dels varit ett eget furstedöme, dels en del av andra statsbildningar. Landet har varit en del av Rumänien och senare en del av Bessarabien, för att därefter återigen bli en del av Rumänien och till sist ingå i Sovjetunion.

Det i dagsläget delade landet har haft en tudelad utveckling. Transnistrien – nu som förr styrt av kommunisterna – plågas av svag utveckling och är delvis isolerat under president Igor Smirnov, som återvalts tre gånger. I resten av Moldavien har utvecklingen varit  något mer gynnsam vad gäller ekonomin och man har där valt en mer demokratisk och öppen väg. Man har bland annat haft återkommande val med “icke våldsamma” regeringsskiften. Dessa val har av internationella observatörer bedömts delvis tillfredsställande. (mer…)