I nyhetsbrev nr 5/2012 kan du läsa om fyra viktiga val som hålls hösten 2012: I Vitryssland, Ukraina, Venezuela och Georgien.

Förhoppningarna är stora att valet i Georgien kommer att motsvara alla internationellt ställda krav på ett fritt och rättvist val. Förväntningarna är också stora att den samlade oppositionen i Ukraina kan blåsa nytt liv i landets försvagade demokrati och att Henrique Capriles vinner presidentvalet i Venezuela. Förhoppningarna är dock lågt ställda vad gäller valet i Vitryssland, där president Aleksandr Lukasjenko steg för steg lyckats befästa sitt auktoritära styre.

Läs nyhetsbrevet

Deltagarna samlade under konferensen i Nicaragua.

23 till 27 februari, 2012 arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett seminarium för latinamerikanska kvinnor i Montélimar, Nicaragua. Ämnet var ”Fler kvinnor i politiken”. De 45 deltagarna kom från El Salvador (Arena), Guatemala (PU), Nicaragua (PC), Panama (CD), Dominikanska republiken (FNP) och Paraguay (MDR). Talare var Azalia Avilés, vicepresident för IWDU, Maria José Argana, tidigare minister i Paraguay, Cristina Aguiar, från avdelningen för mänskliga rättigheter vid utrikesministern i Dominikanska republiken, Vilma de Fröhlich, Konsul för Central American Bank of Economic Integration och Javier Loaiza, chef för den politiska akademin Tomás Moro i Colombia. Ett resultat av konferensen var att deltagarna bildade en Facebook-grupp med namnet Mujeres Poderosas Latinoamericanas (Latinamerikanska kvinnor med makt). Sidan kan besökas på denna adress. (mer…)

Norman Quijano, Borgmästare i San Salvador

Söndagen den 11 mars hölls parlaments- och kommunval i El Salvador. Opinionsmätningarna före valet bekräftar det minskade stödet för president Mauricio Funes (FMLN) och hans regering. En undersökning genomförd av Mitofsky i februari 2012 visar på ett ökat misstroende mot regeringen, medan inga förbättringar har gjorts, snarare det motsatta. Stödet för presidenten har fallit med 17 procent och för närvarande tror sex av tio salvadoraner att Funes har förlorat kontrollen över regeringen och att han även förlorar kontrollen över landet.

När president Mauricio Funes tillträdde presidentämbetet svarade 35 procent av de tillfrågade att de inte ansåg att presidenten hade kontroll över landet, i dag är den siffran 60 procent. I november 2009 ansåg 22 procent att Funes regering inte höll förväntningarna, i dag är den siffran 62 procent. (mer…)

Henrique Capriles, guvenör, tidigare parlamentsledamot och grundare av center-right partiet Justice First, vann i söndagens val inom oppositionen i Venezuela. Han kommer därmed att företräda en bred koalition av Venezuelas oppositionspartier i höstens presidentval. Henrique Capriles kandiderar mot Hugo Chávez som varit Venezuelas auktoritära ledare under de senaste 13 åren. Analytiker tror att om Venezuelas oftast delad opposition, som som nu har lagt sina meningsskiljaktigheter åt sidan, har störst chans att störta Hugo Chávez, ifall de även fortsättningsvis kan hålla sams, skriver Wall Street Journal. (mer…)

Jarl Hjalmarson Stiftelsens målgrupp i Latinamerika är beslutsfattare på alla nivåer, men med ett särskilt fokus på ungdomar och kvinnor. För den senare gruppens del syftar projektet till att utbilda kvinnliga beslutsfattare för att stärka deras roll i samhället. Genom att stärka kvinnors kapacitet och ambition hjälper Stiftelsen dem att ta en aktivare roll i det politiska livet och på så sätt stärks demokratin i regionen.

JHS arbete med politiskt aktiva kvinnor mötte till att börja med motstånd inom samarbetspartierna som dittills dominerats av män. Med det övergripande demokratimålet för ögonen stod Stiftelsen dock på sig och en serie utbildningar för kvinnor startades. (mer…)

Marcelo Schrubbe.

Latinamerika – var blåser den politiska vinden? Var temat på ett seminarium som anordnades den 3 maj. Eduardo Quiñónez, ordförande för ungdomssektionen inom ARENA partiet i El Salvadors huvudstad San Salvador och Marcelo Schrubbe, lokalpolitiker i Blumenau och ordförande för ungdomsförbundet inom Democratas, i Brasilien gästade Sverige och Hjalmarsonstiftelsen. De berättade om sitt politiska arbete och utvecklingen i sina respektive länder.

– 61 procent av befolkningen är under 30 år och en tredjedel av dessa säger att de är intresserad av politik. Det är den gruppen som vi i ARENAs ungdomsförbund behöver nå ut till inför valet 2012, förklarade Eduardo QuiñóneHan berättade att de frågor som ungdomar i El Salvador i första hand säger sig vara intresserade av är: ekonomi, utbildning, miljö och säkerhet. Den senare frågan handlar om att gå säker för de kriminella gäng som är en realitet i bland annat huvudstaden San Salvador. (mer…)

Närmare 200 ungdomar från ARENA partiet i El Salvador deltog i två separata seminarier arrangerade av Hjalmarsonstiftelsen 5 och 6 mars. Titeln på seminarierna var ”Stärkt ledarskapet bland ungdom i ARENA partiet”.

Talare vid seminarierna var Eirik Moen, Generalsekreterare för IDU, Azalia Avilés, Hedersordförande för Partido Conservador i Nicaragua, Maximo Zaldívar, tidigare chef för UPLA (regional latinamerikansk organisation för International Democrat Union), Milena de Escalon, ledamot av Parlament i El Salvador, Martha Batres Evelyn, ansvarig för ungdomsfrågor inom ARENA, David Reyes, ledamot av Parlament i El Salvador och Francisco Laínez, vice president för ARENA:s riksorganisation.

På bilden: Azalia Avilés, Hedersordförande för Partido Conservador i Nicaragua, talar vid seminariet i El Salvador.

José Ricardo Taveras Blanco har av den Dominikanska regeringen utsetts att leda departementet för migration i Dominikanska republiken. Han är generalsekreterare i Hjalmarsonstiftelsens systerparti i Dominikanska republiken.

Mr Taveras Blanco är generalsekreterare Fuerza Nacional Progresista (FNP), syster parti till Jarl Hjalmarson Stiftelsen. Han har varit parlamentsledamot för FNP under två perioder (2002-2006 och 2006-2010) återvaldes inte i maj 2010 på grund av valfusk. Taveras Blanco har lång erfarenhet som politiker och som advokat. Han är dessutom vice ordförande i den regionala organisationen Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), inom International Democrat Union. Taveras Blanco besökte Sverige som JHS gäst och observatör i förra årets valrörelse. Han ingick i den grupp av ledande politiker från olika länder som deltog i ett särskilt program under valets slutspurt, vilket inkluderade bilaterala möten med politiker och institutioner.

Årets Nobelpris i litteratur tilldelas den peruansk-spanske författaren, journalisten och politikern Mario Vargas Llosa, med nomineringen ”för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag”.

Vargas Llosa har mer än bara kartlagt maktens strukturer. Han har också själv tagit del av det politiska livet i Latinamerika och motsatt sig sociala experiment och populism genom ett starkt liberalt engagemang, såväl i hemlandet Peru som internationellt. (mer…)

Kuba – fortsatt förtryck!

12 augusti 2010   Artiklar | Kuba

I början av juli meddelade den kubanska regeringen – efter medlande från Katolska kyrkan – att 52 politiska fångar ska frias och ”tillåtas” att lämna landet. Detta är en stor händelse, inte minst eftersom regeringen tidigare har förnekat att det finns politiska fångar i landets fängelser.

Att politiska fångar släpps och utvisas är dock inte resultatet av att Castros regering har ändrat inställning. Kuba har hamnat i rampljuset efter att den hungerstrejkande politiska fången Orlando Zapata Tamayos dog. Zapata Tamayo var enligt Amnesty International en samvetsfånge. Därtill har Guillermo Farinas hungerstrejk för mer humant behandlande och omedelbar frigivning av de sjukaste politiska fångarna, ökat pressen på regeringen efter att han i kritiskt tillstånd fördes till sjukhus. (mer…)