7-10 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ungdomskonferensen Spring School om ideologi utifrån boken ”Principles for a Free Society”. Konferenser på detta tema arrangeras tre gånger per år i Sverige. Deltagarna denna gång kom från Azerbajdzjan, Ukraina, Georgien, Sverige och Vitryssland.

Under ledning av bokens författare, dr. Nigel Ashford – professor vid George Mason University i Washington, diskuterade deltagarna ämnen som frihet och demokrati. De Moderata riksdagsledamöterna Gustav Blix och Walburga Habsburg Douglas föreläste om globalisering respektive EU:s östra partnerskap, och flera andra företrädare för partiet talade om tolerans, mänskliga rättigheter och andra grundläggande principer för ett fritt samhälle.

Kursdeltagarna var mycket engagerade i diskussionerna om demokrati och dess olika aspekter, och presenterade och diskuterade också sina respektive hemländer och politiska situationer. Många av deltagarna uttryckte sin uppskattning över utbildningen – men också över möjligheten att få lära känna meningsfränder i andra länder.

”Jag välkomnar dagens rekommendation från EU kommissionen att åtgärder bör vidtas för att öppna EU:s portar för det georgiska folket” säger Gunnar Hökmark, MEP och vice ordförande för EPP-gruppen i Europaparlamentet där han bland annat ansvarar för det Östra partnerskapet.

”Att möjliggöra resande till och från EU-området är avgörande för kontakt människor emellan samt främjar goda relationer mellan EU och Georgien” påpekade Gunnar Hökmark med anledning av Kommissionens förslag från 28 april, 2010, att man ska avsluta förhandlingar om visalättnader med Georgien. (mer…)

Regeringen har fattat beslut om att uppgradera Sveriges sektionskansli i bland annat Tbilisi (Georgien) till ambassad.

– Vi ser ett tydligt behov av att stärka den svenska diplomatiska närvaron på dessa orter [förutom Georgien även Mali, Moldavien och Kambodja]. Inte minst i ljuset av att vi har betydande utvecklingssamarbete i dessa länder, vilket understryker en permanent närvaro genom självständiga utlandsmyndigheter , säger utrikesminister Carl Bildt.

Uppgraderingen kommer att ske under hösten 2010 och innebär att Sverige kommer att företrädas av en ambassadör på plats. Ambassaderna kommer att fokusera på dialog och rapportering kring utvecklingssamarbete, politik och handelsfrågor. Ambassaderna kommer att ha begränsad verksamhet inom områdena migration och konsulär service.

Regeringen har i dag beslutat att förstärka Sveriges närvaron i Kaukasus och på Balkan genom uppgradering till ambassader av nuvarande sektionskanslierna i Pristina (Kosovo), Tblisi (Georgien), Chisinau (Moldavien) och Tirana (Albanien).

Fler sektionskontor i Västafrika görs också om till ambassader genom uppgradering av sektionskanslierna i Bamako (Mali), i Ouagadougou (Burkina Faso) och Monrovia (Liberia). Även i Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), och i Phnom Penh (Kambodja) uppgraderas sektionskanslier till ambassader. Samtidigt stängs ambassaderna i Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana, Luxemburg och Sofia. (mer…)